Ministarstvo finansija

U prva četiri mjeseca suficit budžeta 113,2 miliona eura

Prihodi budžeta u periodu januar – april 2023. godine iznosili su 797,4 miliona eura ili 12,9% procijenjenog BDP-a i veći su za 117,6 miliona eura ili 17,3% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 202,4 miliona eura ili 34%. U posmatranom periodu zabilježen je rast gotovo svih kategorija prihoda budžeta. Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod Ostalih prihoda, Prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, Doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i Donacija i transfera, navodi se u saopštenju Minitsarstva finansija.

Prihodi po osnovu PDV-a do kraja aprila mjeseca naplaćeni su u iznosu od 301,3 miliona eura što je za 28,7 miliona eura ili 10,5% veće u odnosu na planirane i 56,4 miliona eura ili 23% veće u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihodi po osnovu Poreza na dobit pravnih lica naplaćeni su u iznosu od 119,9 miliona eura i veći su u odnosu na planirane za 25,5 miliona eura ili 27%, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 49,9 miliona eura  ili 71,3%. Značajan rast ove kategorije prihoda u odnosu na prethodnu godinu rezultat je prevashodno rasta ekonomske aktivnosti i ostvarenih rezulata privrednih subjekata u prethodnoj godini, poboljšanja poreske discipline, kao i implementacije progresivne stope oporezivanja dobiti.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 47,9 miliona eura, što je za 7,1 miliona eura ili 17,5% veće u odnosu na planirane, i u odnosu na posmatrani period prethodne godine veći su za 41,4 miliona eura. U okviru ove kategorije prihoda, najznačajniji priliv ostvaren je od usljed prenosa sredstava naplaćenih u okviru impelmetacije projekta „Ekonomskog državljanstva“  u iznosu od 34 mil €, što je na nivou plana ostvarenja ove kategorije prihoda u dosadašnjem periodu, dok se veće ostvarenje prihoda bilježi po osnovu prihoda od kapitala i naplaćenih novčanih kazni.

Kategorija Doprinosa nastavlja kontinuirani rast za obavezno socijalno osiguranje i u aprilu, i ostvareni su na nivou od 147,4 miliona eura što je za 20,3 miliona eura ili 16% veće u odnosu na planirane, odnosno 26,0 miliona eura ili 21,4%  veće u odnosu na uporedni period 2022. godine. Bolja naplata kategorije doprinosa rezultat je efekata implementacije Zakona o reprogamu poreskog potraživanja, ali i uvećane osnove za obračun doprinosa usljed povećanja koeficijenata za zarade zaposlenih u javnom sektoru.

U navedenom periodu značajan rast ostvaren je i kod kategorije Donacije i transferi koji su ostvareni u iznosu od 38,3 miliona eura, što je u odnosu na plan veće za 22,1 miliona eura i 29,2 miliona eura u odnosu na uporedni period 2022. godine. Rast navedene kategorije prevashodno je rezultat izvršene uplate sredstava od strane EU, a po osnovu direktne budžetske podrške za energetsku efikasnost. Navedena sredstva, shodno Finansijskom sporazumu, predstavljaju nenamjenska sredstva koja se mogu koristiti za finansiranje budžeskih potreba.

Prihodi od akciza bilježe rast usljed prestanka implementacije Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Osim toga, značajan doprinos rastu akciza zabilježen je u aprilu kod akcize na duvan i duvanske proizvode, i to u iznosu 8,3 miliona eura, što je za 3,5 miliona eura ili 73,1%, veće u odnosu na isti mjesec prethodne godine.U periodu januar – april 2023. godine ostvareni prihodi od akciza iznosili su 82,5 miliona eura i veći su u odnosu na planirane za 7,3 miliona eura ili 9,8%, odnosno 6,5 mil. ili 8,6% u odnosu na isti period 2022. godine.

Prihodi budžeta u aprilu 2023. godine iznosili su 255,0 miliona eura, što je za 57,8 miliona eura ili 29,3% veće u odnosu na plan i 75,4 miliona eura ili  42% u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Izdaci budžeta za period januar-april 2023. godine iznosili su 684,2 miliona eura ili 11,1% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 105,3 miliona eura ili 13,3% dok su u odnosu na isti period 2022. godine veći za 43,3 miliona eura ili 6,8%.

U strukturi ukupne potrošnje, izdaci tekućeg budžeta iznosili su 660,5 miliona eura, što je za 54 miliona eura ili 7,6% manje u odnosu na plan, dok je Kapitalni budžet u periodu januar – april 2023. godine realizovan u ukupnom iznosu od 20,0 miliona eura što je na nivou od 32% realizacije plana.

Rashodi u aprilu mjesecu 2023. godine iznosili su 205,4 miliona eura i manji su u odnosu na plan 9,6 miliona eura ili 4,5%, dok su veći za 3,1 miliona eura ili 1,5% u odnosu na april 2022. godine.

Imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, u posmatranom periodu ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 113,2 miliona eura, odnosno na nivou od 1,8% procjenjenog BDP-a.

Budžetski suficit u aprilu iznosio je 49,6 miliona eura.

Check Also

IRF će ponedeljak predstaviti projekat “Women on boards”

Investiciono-razvojni fond (IRF) će, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, u ponedeljak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.