Osnovana Komora poreskih savjetnika

Ministar finansija Aleksandar Damjanović sazvao je juče konstitutivnu sjednicu Komore poreskih savjetnika (KPS), na kojoj su jednoglasno donijete Odluka o osnivanju, Statut i Poslovnik o radu KPS-a, čime je u crnogorski sistem po prvi put uvedeno profesionalno tijelo sa širokim ingerencijama u pogledu kreiranja i usmjeravanja poreske politike, kako sa aspekta snaženja efikasnosti u svakodnevnom postupanju, tako i u domenu savjetodavne odnosno edukativne uloge.

“Čestitajući osnivanje članovima Komore, ministar je izrazio zadovoljstvo da se nakon dugogodišnjih priprema koje su otpočele usvajanjem Zakona o poreskim savjetnicima prije 16 godina, i sprovedenom licenciranju profesionalaca iz oblasti poreske politike, formiralo tijelo čiji će rad biti fokusiran na snaženje možda najvažnijeg aspekta u oblasti ekonomske politike, a koji se odnosi upravo na uspostavljanje konkurentnog, stabilnog i održivog poreskog sistema”, navodis e u saopštenju Ministarstva.

Ministar je izrazio uvjerenje da će poreski savjetnici postupati u skladu sa principima najvećih etičkih i profesionalnih standarda, i izrazio očekivanja da će efekti rada Komore biti u funkciji unapređenja ukupnih poslovnih procesa i u interesu, kako se navodi, prije svega građana i privrede, odnosno države Crne Gore.

Check Also

Cisco preuzima Splunk za 28 milijardi dolara

Cisco kupuje kompaniju za kibernetičku sigurnost Splunk po cijeni od 157 dolara po dionici, u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.