Konstituisan Koordinacioni odbor za žensko preduzetništvo

Konstitutivnu sjednicu Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore održanoj 26. maja 2023.godine, vodio je potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović, uz podršku sekretarke Ane Filipović.

Vujović je pojasnio da su djelokrug i zadaci Koordinacionog odbora, između ostalog, praćenje, analiziranje i unapređenje ženskog preduzetništva kao i razmatranje aktuelnih tema iz sfere biznisa, kao što su finansiranje ženskog preduzetništva, otvoreni pozivi za projekte od strane EU, nastupi na sajmovima, promocije i edukacije.

Verifikovani su mandati 29 članica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo – predstavnica privrednih društava, državnih institucija i nevladinog sektora.

Za predsjednicu Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo izabrana je Jasna Pejović, direktorica kompanija Digital Bee i start up-a Flourish dok njena zamjenica će biti Ivana Tomašević, direktorica Biznis start-up centra Bar.

Ovaj koordinacioni odbor će se, između ostalog, zalagati za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za uključivanje žena u preduzetništvo, unapređenje njihovog položaja na tržištu rada, te aktivno učestvovati u izradi i implementaciji dokumenata u cilju definisanja mjera podrške ženskom preduzetništvu.

Check Also

IRF će ponedeljak predstaviti projekat “Women on boards”

Investiciono-razvojni fond (IRF) će, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, u ponedeljak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.