Konstituisan Koordinacioni odbor farmaceutske i medicinske privrede Privredne komore

Koordinacioni odbor farmaceutske i medicinske privrede Privredne komore Crne Gore, koji će se baviti unapređenjem poslovanja privrednih subjekata u ovoj oblasti, njihovom promocijom, te otklanjanjem biznis barijera konstituisao je novi saziv na sjednici održanoj 25. maja.

Sjednicu je do izbora predsjednika vodio generalni sekretar Privredne komore Mitar Bajčeta, uz podršku sekretarke OU trgovine Milice Lazarević.

Verifikovani su mandati 19 članova Koordinacionog odbora – predstavnika farmaceutske i medicinske privrede, organa uprave, institucija, nevladinih, i drugih organizacija.

Za predsjednika Koordinacionog odbora izabran je Petar Popović, predstavnik kompanije Farmont MP, koji je funkciju predsjednika vršio i u prethodnom sazivu, a za zamjenika predsjednika izabrana je Milica Raičković iz Udruženja privatnih apoteka, Farmacija plus.

Rad ovog koordinacionog odbora biće usmjeren na zastupanje interesa članica u odnosima sa državnim organima i institucijama i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, te pokretanje inicijativa za izmjene i dopune zakonodavnog okvira i davanje mišljenja o zakonskim i drugim rješenjima vezanim za farmaceutsku i zdravstvenu djelatnost.

Takođe, ovaj odbor će sarađivati sa nadležnim ministarstvom u pripremi privrednih društava za primjenu novih propisa i propisanih obuka za odgovorna lica, te promovisati i prezentovati razvojni potencijal farmaceutskog sektora.

U okviru Koordinacionog odbora farmaceutske i medicinske privrede, u 2023. godini radiće se na unaprjeđenju pristupačnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, obrazovanja i stručnog razvoja u farmaceutskom sektoru, promociji inovacija i istraživanja i razmatranju mogućnosti za izvoz farmaceutskih proizvoda i usluga.   Planirano je i obavljanje drugih poslova kojima se razvija i unapređuje poslovanje privrednih subjekata u ovoj oblasti, a u saradnji sa službama Komore organizovaće se nastup na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima, kao i učešće naradionicama, okruglim stolovima, tematskim raspravama.

Članovi KO su ocijenili da je neophodno, kada je u pitanju praćenje, analiziranje i unapređenje zakonodavnog okvira, propisa i procedura koji se odnose na farmaceutsku i medicinsku privredu, kako u izradi novih tako i kod izmjene i dopune postojećih propisa, veće uključivanje predstavnika privatnih farmaceutskih kompanija, kako bi nadležne institucije, po pitanjima značajnim za cjelokupno poslovanje ove industrije, bile na vrijeme upoznate sa njihovim stavovima i zahtjevima.

Takođe, članovi su se saglasili da je potrebno u KO uključiti još privrednih subjekata i institucija koji su u međuvremenu pokazali interesovanje za članstvo u njemu.

Check Also

IRF će ponedeljak predstaviti projekat “Women on boards”

Investiciono-razvojni fond (IRF) će, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, u ponedeljak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.