Završna konferencija EU Twinning Light projekta: Jačanje carine i nadzora nad ilegalnom trgovinom

Završna konferencija EU Twinning Light projekta „Podrška Upravi prihoda i carina za obezbeđivanje efikasne i efektivne carinske kontrole na granicama” održana je danas,  nakon šest mjeseci uspješnog rada. Pokrenut je kao podrška putu Crne Gore u EU, da bi se ojačao carinski nadzor i kapaciteti Uprave prihoda i carina za sprečavanje ilegalne trgovine, a realizovan kao saradnja njemačke Centralna carinske uprave i Uprave prihoda i carina Crne Gore.

Direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore, Vladimir Bulajić istakao je značaj projekta i zahvalio na podršci međunarodnim partnerima.

„Uz podršku njemačke Uprave carina, uspješno smo okončali projekat, vrijedan 100.000 eura. Obezbijeđene su specijalističke i ekspertske obuke za oko 110 carinskih službenika i omogućeno da efikasnije štitimo naše granice. Uprava prihoda i carina je krvotok javnih finansija i jedan od najvažnijih organa državne uprave. Predstavlja jedan od glavnih stubova na kojima počivaju osnovni interesi i potrebe društva, kroz naplatu javnih prihoda, olakšavanje trgovine, kao i očuvanje bezbjednosti granica i carinskog područja”, naglasio je Bulajić na skupu u Evropskoj kući u Podgorici na kojem su svi akteri ovog projekta, koji finansira EU.

Bulajić je poručio da menadžment UPC radi na tome da u narednom periodu ima vidljive i mjerljive rezultate u svim segmentima rada Uprave na nacionalnom nivou, kao i međunarodnom.

“Saradnja sa srodnim službama iz drugih zemalja predstavlja, ne samo primjer otvorenosti i spremnosti za usvajanje novih znanja i razmjenu iskustava, nego i partnerskog odnosa koji ova Uprava njeguje u radu. Posebno nam je značila konstruktivna saradnja u realizaciji projekta sa partnerskom njemačkom carinskom službom, kao i podrška Delegacije EU u Crnog Gori, GIZ-a, kao i državnih organa koji su  doprinijeli uspješnom okončanju projekta, realizovanog u okviru programa IPA 2018″, istakao je direktor UPC.

Dr Ulrike Berg-Haas, njemačka šefica projekta zajedno sa Manfredom Hofmanom, vođom komponente.

„Zadovoljni smo u kontekstu Tvinning light projekta koji finansira EU, što smo postavili profesionalnu osnovu za dalji razvoj ka cilju projekta – osnaživanju Uprave prihoda i carina Crne Gore. Zahvaljujemo se svima koji su uključeni, kako crnogorskim tako i njemačkim kolegama, na zalaganju i kolegijalnoj saradnji”, rekla je ona.

Marija Nenezić Antelj, projekt menadžerka u ime Uprave prihoda i carina Crne Gore,  naglasila je značaj ekspertskih obuka koje su službenicima UPC pružile kolege iz njemačke Uprave carina.

“Prethodnih šest mjeseci realizacije projekta, održano je 11 obuka carinskih službenika u okviru Komponente 1 i tri obuke službenica Odsjeka za obuke i praćenje stručnog usavršavanja u okviru Komponente 2, koje su pokazale sve prednosti izbora Uprave carina Njemačke za partnera u realizaciji projekta. Zadovoljstvo menadžment tima Uprave, kao i oko 110 službenika različitih organizacionih jedinica, koji su imali  priliku da uče od sjajnih eksperata iz Njemačke je izuzetno značajno. Svaka obuka je i bila prilika da naučimo nešto novo i da u narednom periodu carinski službenici, koji su prošli obuke, prenesu stečena znanja i vještine na svoje kolege i unaprijede rad carinske službe Crne Gore”, navela je ona.

Martin Rojter, šef međunarodnog odjeljenja njemačke Centralne carinske uprave, dodao je da u svjietlu međunarodne saradnje sa zemljama kao što je Crna Gora spoljne granice Evropske unije postaju mnogo sigurnije. Svaki korak koji vodi u ovom pravcu je od velike vrijednosti za Njemačku, EU i njene buduće kandidate.

Ciljevi Twinning projekta bili su promocija i unapređenje aktivnosti države na obezbjeđenju spoljnih granica Crne Gore, kao i podrška važnim mjerama za olakšavanje prekogranične trgovine i jačanje kapaciteta poreske i carinske službe. Uprava prihoda i carina Crne Gore posebno je usmjerena na borbu protiv krijumčarenja robe i putnika, sa fokusom na zaštitu finansijskih i bezbjednosnih interesa Crne Gore i njenih građana, kao i interesa EU u budućnosti.

Održano je ukupno 16 obuka i radionica na terenu u Crnoj Gori. Iskusni njemački carinici su razmijenili svoja teorijska i praktična iskustva sa svojim kolegama na raznim granicama Crne Gore, u vezi sa uvozom i izvozom robe u cilju jačanja kapaciteta Odjeljenja za obuku. Na aerodromu, u luci, na putnim granicama i na željezničkim prelazima, crnogorski zvaničnici su upoznati sa metodama kontrole koje se koriste u Njemačkoj i EU.

Yngve Engstroem, šef Odsjeka za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori rekao je da ja u proteklih šest mjeseci, više od 100 crnogorskih carinika steklo je dragocjeno znanje i iskustvo kroz praktičnu obuku sa svojim njemačkim kolegama.

“Time će crnogorska administracija biti učinkovitija, a granice zemlje sigurnije, ali i značajno doprinijeti procesu integracija u EU”, dodao je.

Analiza rizika, pretraga vozila i osnova naknadnih metoda ispitivanja i istraživanja bili su isto toliko u fokusu obuke kao i teorijska nastava i razumijevanje, koje bi se u budućnosti mogle koristiti kao multiplikatorska obuka i dalje obrazovanje. Takođe, crnogorskim kolegama je predstavljeno integrisano upravljanje granicom i šengenski propisi. Mnogi materijali za upotrebu u obuci i daljem obrazovanju su zajednički razvijeni i koncipirani.

Pored aktivnosti na licu mjesta, u martu 2023. godine grupa crnogorskih stručnjaka dobila je priliku da učestvuje u studijskoj posjeti Njemačkoj. U blizini Berlina, njemačka carina je dala uvid u lokalne kontrolne jedinice i kontrolno područje novog aerodroma Berlin-Šonefeld.

Učesnici su posjetili i jedan od 22 carinska centra za obuku u Njemačkoj gdje stotine carinskih službenika prolaze osnovnu i naprednu obuku.

Media Biro

Check Also

Promet na berzi u septembru 873,2 hiljade eura

Ukupan promet na Montenegroberzi u septembru je iznosio 873,22 hiljade eura i bio je 57,27 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.