Prihvaćeno jemstvo: Do Kvon i Hon Čand Jun braniće se sa slobode

Osnovni sud u Podgorici prihvatio je ponuđeno jemstvo od po 400.000 eura okrivljenim državljanma Južne Koreje Do Kvonu i Hon Čand Junu i odredio da se, po uplati ovog iznosa, puste na slobodu.

Prema okrivljenima je, kako se navodi i saopštenju, određena i mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, koju će izvršiti policija.

“Ukoliko okrivljeni pobjegnu ili prekrše mjeru nadzora, jemstvo propada i unosi se u poseban razdjel budžeta za rad sudova”, navodi se u saopštenju.

Korejski državljani terete se da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave.

“Saslušani na glavnom pretresu na okolnosti oko određivanja jemstva, okrivljeni su sudu pojasnili svoje imovinske prilike, ukazujući da imaju imovinu višemilionske vrijednosti, dok bi navedeni iznos uplatile njihove supruge. Takođe su obećali da se u slučaju određivanja jemstva, do kraja krivičnog postupka neće kriti, da će se redovno odazivati pozivima suda i da će biti dostupni na adresi koju je dostavio njihov branilac. Navedenom predlogu se zastupnik optužbe protivio ukazujući da ponuđeni iznos ne garantuje i obezbjeđenje prisustva okrivljenih, te da okrivljeni nemaju nikakvog interesa da ostanu na teritoriji Crne Gore, a ukazao je i da nema uslova za određivanje mjera nadzora”, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju Osnovnog suda, cijeneći predlog branioca i mišljenje zastupnika optužbe, sud je imao u vidu težinu krivičnog djela koje im se stavlja na teret, lične i porodične prilike okrivljenih, njihovo imovno stanje, kao i imovno stanje lica koja daju jemstvo.

“Sud je našao da mogućnost gubitka položenog jemstva u iznosu od po 400.000 eura djeluje dovoljno obeshrabrujuće na okrivljene da ih odvrati od svake želje za bjekstvom. Osim toga, sud je imao u vidu i da je u toku postupka neophodno preduzeti provjeru autentičnosti putnih isprava i ličnih karata navodno izdatih od strane nadležnog organa Belgije, usljed čega je neizvjesna dužina trajanja ovog postupka”, navodi se u saopštenju.

Osim jemstva, prema okrivljenima je, kao mjera obezbjeđenja prisustva okrivljenih i za nesmetano vođenje postupka, određena i mjera zabrane napuštanja stana, za koju sud nalazi da uz jemstvo u znatnoj mjeri supstituiše pritvor, a osim toga i jemstvo garantuje poštovanje izrečene mjere nadzora.

“Ukoliko okrivljeni pobjegnu ili prekrše izrečenu mjeru nadzora, rješenjem suda će se odrediti da se vrijednost data kao jemstvo unese u poseban razdjel budžeta za rad sudova”, saopšteno je iz suda uz napomenu da nezadovoljna strana, ima pravo žalbe u roku od 3 dana.

RTCG

Check Also

Popa: “Women on boards” istinski promoviše jednake šanse

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa podržala IRF-ov program razvoja liderki za …

Leave a Reply

Your email address will not be published.