Adriatic banka zapošljava: Viši referent za razvoj i održavanje IT infrastrukture

Viši referent za razvoj i održavanje IT infrastrukture

Pozicija: Viši referent za razvoj i održavanje IT infrastrukture

Radno mjesto direktno pretpostavljenog: Direktor Sektora za informacione tehnologije

Svrha posla:

  • Osiguravanje kontinuiranog i pouzdanog rada informacionog sistema Banke, praćenje i analiziranje informacionih tehnologija u cilju unapređivanja informacionog sistema Banke.
  • Osiguravanje stručne podrške u unapređenju i održavanju informacionog sistema.
  • Osiguravanje kontinuiranog, pouzdanog rada i raspoloživosti baza podataka, operativnih sistema na serverima te mrežne infrastrukture

Radne obaveze i dužnosti:

• Administracija servera sa aspekata sigurnosti, dostupnosti, rekonstrukcije, performansi, razvoja i testiranja
• Instaliranje sistemskog i aplikativnog software-a na serverima
• Monitoring i održavanje sigurnosti pristupa radnim serverima, mrežnim resursima i komunikacionim uređajima
• Administracija komunikacione infrastrukture (opreme i linkova) sigurnosti, dostupnosti, rekonstrukcije, performansi, razvoja i testiranja
• Dijagnoza i preporučivanje rešenja za probleme u LAN/WAN okruženju
• Konfigurisanje radnih stanica i servera za rad u LAN/WAN-u;
• konfigurisanje komunikacione opreme u LAN/WAN-u
• Kreiranje automatizovanih/polu-automatizovanih/manuelnih backup/restora procedura za korporativne Windows/Linux servere i servise i LAN/WAN mrežnu opremu (sistemski backup)
• Softversko i hardversko update-ovanje (ažuriranje) Windows/Linux servera i servisa i mrežne LAN/WAN opreme
• Priprema procedure za praćenje i reakciju za sve sisteme iz nadležnosti
• Instalacija, održavanje i administracija Storage sistema
• Priprema Backup/Restore procedura za sisteme iz nadležnosti
• Verifikacija backup/restore procedura za sisteme iz nadležnosti
• Konfiguracija i podešavanje sistema za detekciju/prevenciju upada u kompanijske računarske sisteme i mreže
• Održavanje Active Directory i upravljanje e-mail nalozima i rješenjima za povezivanje.

Neophodne kvalifikacije: Visoka stručna sprema informatičkog, elektrotehničkog ili PMF smjera, napredno poznavanje engleskog jezika

Radno iskustvo: 24 mjeseca

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

  • Potrebna znanja: Poznavanje IP mreze (LAN, WAN, WLAN, Services, Firewalls, VPNs), servera, operativnih sistema (Linux, Windows), naprednih security sistema za virtuelizaciju i backup rjesenja
  • Potrebno znanje Microssoft Active Directory and Services, Share Point Portal i Microsoft Exchange okruzenja

Znanja i vještine koj predstavljaju prednost:

  • Sposobnost analitičkog rješavanja problema
  • Odlične komunikacijske sposobnosti MCP, MCSE, MCSA, CCNA

Svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem biografije na: [email protected] najkasnije do 22. maja 2023. godine.

Check Also

Đukanović: Izvanredna kompatibilnost hidro i solaranog potencijala u EPCG

Elektropriverda Crne Gore (EPCG) nema problema sa priključenjima, a kompatibilnost hidro i soloranog potencijala, sa …

Leave a Reply

Your email address will not be published.