Prijave studenata UCG za Obuku za početnike u biznisu otvorene do četvrtka

Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore i ove godine organizuje besplatnu Obuku za početnike u biznisu, namijenjenu studentima svih nivoa studija Univerziteta Crne Gore.

Kako je navedeno sa državnog univerziteta, obuku tokom sedam nedjelja čine predavanja i radionice namijenjene sticanju i širenju znanja o preduzetništvu, inovacijama i razvoju preduzetničkih vještina studenata svih fakulteta UCG. Polaznicima Obuke biće detaljno demonstriran i način izrade biznis plana.

Prijave su otvorene do 13. aprila u ponoć. Detalji i cjelokupan plan Obuke biće proslijeđen odabranim polaznicima putem e-mail adrese. Predavanja i radionice održavaće se svake sedmice u zgradi Rektorata, dok će predavači biti redovni profesor na Ekonomskom fakultetu, prof. dr Boban Melović, redovna profesorica na Elektrotehničkom fakultetu, prof. dr Vesna Popović-Bugarin, te gostujući predavači sa UCG i iz prakse.

Studentima koji uspješno završe cijeli program Obuke biće uručeni sertifikati.

Svi zainteresovani mogu poslati prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i potvrdom o studiranju na e-mail adresu: [email protected]. U prijavi je potrebno navesti i eventualna iskustva u obukama, takmičenjima ili konkursima u vezi sa biznis idejama i preduzetništvom.

Nakon završetka Obuke, planiran je Nagradni konkurs za najbolju startap ideju. Prijavljenim timovima i pojedincima (studentima) biće omogućeni mentori iz partnerskih institucija koji će studentima pružati smjernice za što uspješnije sastavljanje biznis plana. Za najbolje start up i preduzetničke ideje biće omogućena finansijska podrška, a pravo učešća imaće svi studenti Univerziteta Crne Gore, a ne samo polaznici Obuke. Sredstva predviđena za nagradni fond biće dodijeljena studentu čija ideja bude izglasana za najbolju.

O najboljoj ideji odluku će donijeti stručna komisija koju će činiti predstavnici svih partnerskih institucija. U ocjeni dostavljenih idejnih projekata postojaće kriterijumi koji će se odnositi na analizu tržišta i konkurenciju, na finansijske aspekte i na održivost ideje. Pri tome će se uzeti u obzir stepen razrađenosti ideje uz obrazloženje tretirane problematike i načina rješavanja iste, jedinstvenog rješenja na crnogorskom tržištu i kompetetivnost predloženog rješenja, značaj za rješavanje izazova u crnogorskom društvu i poslovnom ambijentu, stepen razrade troškova i procjene finansijske dobiti od predloženih rješenja.

Check Also

Đukanović: Izvanredna kompatibilnost hidro i solaranog potencijala u EPCG

Elektropriverda Crne Gore (EPCG) nema problema sa priključenjima, a kompatibilnost hidro i soloranog potencijala, sa …

Leave a Reply

Your email address will not be published.