Revidirani izvještaj Zavarovalnice Triglav i Grupe Triglav za 2022: Povećanje obima poslovanja i rast profita

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2022. godinu. Grupa je u 2022. godini uspješno poslovala u zahtjevnim okolnostima i zadržala finansijsku stabilnost i vodeću tržišnu poziciju u regiji. Ukupni prihodi u iznosu od 1.599,3 miliona eura veći su za 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, od čega je obračunata bruto premija osiguranja iznosila 1.479,6 miliona eura ili 9 odsto više nego u 2021.

Grupa je u prošloj godini ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što znači povećanje od 1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav će ovogodišnjoj skupštini dioničara predložiti isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici ili u ukupnom iznosu od 56,8 miliona eura, što predstavlja nešto više od 50 posto neto dobiti Grupe Triglav za 2022. godinu.

Grupa Triglav ostvarila je dobre rezultate u prošlogodišnjim zahtjevnim okolnostima, koje je karakterisala povećana inflacija i nepovoljna situacija na finansijskim tržištima. To potvrđuje robusnost njenog poslovnog modela i uspjeh zacrtane strategije. Grupa je u 2022. godini ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što je 1 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Na dobre rezultate uticali su povećani obim poslovanja i određeni jednokratni ili neponovljivi efekti. U odnosu na prethodnu godinu, ukupni prihodi povećani su za 10 posto (1.599,3 miliona eura), od čega su bruto premije osiguranja iznosile 1.479,6 miliona eura, što je za 9 posto više u odnosu na 2021. godinu. Grupa je ostvarila rast premije u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima, dok je istovremeno povećala ili zadržala svoju tržišnu poziciju. Situacija je uticala na povećanje obima obračunatih bruto iznosa šteta od 13 posto (832,2 miliona eura) i rast troškova poslovanja od 12 posto (374,9 miliona eura). Kombinovani omjer Grupe Triglav dostigao je povoljnu vrednost od 88,1 odsto, na šta je uglavnom uticao omjer šteta, poboljšan zbog efekta djelimičnog oslobađanja rezervacija odštetnih zahtjeva. Grupa je njihovu visinu približila procijenjenoj vrijednosti prema MSRP 17. Povećanje kamatnih stopa i pad cijena akcija na finansijskim tržištima odrazio se na smanjenje obima investicionog portfelja za 11 posto na 3.271,2 miliona eura, dok je njegov prinos bio negativan (-15,7 miliona eura).

Grupa je 2022. godine takođe dobila visoku kreditnu ocjenu »A« od agencija za kreditni rejting S&P Global Ratings i AM Best, sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Unatoč povećanom obimu rizika, Grupa je zadržala visoku adekvatnost kapitala od 200 posto. Izvještaji, gdje su detaljno navedene informacije o solventnost i finansijskom položaju Grupe Triglav i matičnog društva, dostupni su na ovom linku.

Sprovođenje divdendne politike

Uprava i nadzorni odbor zavarovalnice predlažu ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja nešto više od 50 posto konsolidovane neto dobiti za 2022. godinu. Uz predloženu dividendu, prinos od dividende po trenutnoj cijeni dionice iznosi 6,3 posto. Očekuje se da će Zavarovalnica 21. 4. 2023. objaviti sazivanje redovne godišnje skupštine dioničara, koja je planirana za 6. 6. 2023.

Strategija Grupe Triglav i njene održive ambicije (ESG)

Centralni strateški cilj Grupe Triglav je postizanje izuzetnog i ujednačenog korisničkog iskustva stranaka u svim pravcima, u svim procesima, sa svim proizvodima i društvima grupe, praćeno daljnjom digitalnom transformacijom i razvojem uslužno orijentiranih poslovnih ekosistema. U 2022. godini nastavila je sa digitalizacijom asistentnih postupaka, postupaka prodajnih i odštetnih zahtjeva, te sa izgradnjom jedinstvene platforme za komunikaciju i poslovanje sa strankama, a istovremeno je već opremila nekoliko internih procesa alatima za robotiziranu automatizaciju procesa. Takođe, na zajedničkoj platformi i uz zajednički program lojalnosti, Triglav komplet je nastavio povezivati ​​ekosisteme u temeljnim područjima zdravlja, finansijskih usluga, mobilnosti, života i malih životinja. Širila je krug partnera, sa kojima dijeli zajedničke poslovne principe i težnju za visokim zadovoljstvom korisnika, te dopunila asortiman asistentnih i povezanih usluga.

Grupa Triglav slijedi zacrtane strateške ambicije održivog razvoja u području okoliša, društva i upravljanja.  U ponudi obje osnovne djelatnosti, proširuje usluge koje promovišu društvene i ekološke koristi, te povećava udio zelenih i održivih obveznica i obveznica sa društvenim uticajem u investicionom portfelju. Smanjila je ugljenični otisak vlastitih procesa. Grupa je i dalje blisko uključena u društveno i ekološki odgovorne projekte, partnerstva i donacije. U svom poslovanju prati visoke standarde korporativnog upravljanja i njeguje kulturu različitosti i inkluzije i prepoznaje mogućnosti koje donosi. Grupa učestvuje u međunarodnim inicijativama UN PSI, UNEP FI i u PCAF partnerstvu, koje implementiraju principe održivog razvoja, te izvještava u skladu sa standardima održivosti GRI, SASB i prema CDP upitniku o klimatskim promjenama.

Grupa Triglav na crnogorskom tržištu

Lovćen grupa, koja je dio Grupe Triglav, zadržala je vodeću poziciju u Crnoj Gori. U 2022. godini bruto fakturisana premija Lovćen grupe, koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen-životna osiguranja AD i Lovćen auto DOO, iznosila je 40,9 miliona eura i bilježi rast od 6 posto u odnosu na prethodnu godinu. Premija neživotnih osiguranja povećala se za 6 posto, dok su životna osiguranja ostvarila 5 postotni premijski rast. Tržišni udio osiguravajućih društava Lovćen grupe, Lovćen osiguranja AD i Lovćen-životnih osiguranja AD, na crnogorskom tržištu osiguranja, na kojem je u prethodnoj godini poslovalo 9 osiguravajućih društava, iznosio je 37,8 %.

U 2022 godini osiguravajuća društva u Crnoj Gori prikupila su ukupno 108,3 miliona eura premije, što je za 9,6 posto više nego u prethodnoj godini. Premijski rast su pratila oba segmenta poslovanja; premija životnih osiguranja povećala se za 6,8 posto, a premija neživotnih osiguranja za 10,3 posto u odnosu na godinu ranije.

“Analizirajući godinu za nama punu izazova, a posebno na polju inflacije, napravili smo važne razvojne korake i ostvarili veoma dobre rezultate u zahtjevnom poslovnom okruženju. Uslov za naše uspješno djelovanje u oblasti usluga bila je besprekorna saradnja, ne samo između različitih internih službi i svih naših saradnika ključnih za nadogradnju odnosa sa klijentima, nego i sa poslovnim partnerima koji su važan dio našeg zajedničkog, velikog eko sistema. Uvođenjem novih tehnologija i osavremenjavanjem procesa slijedimo svoj strateški cilj – izvanredno i jedinstveno iskustvo klijenata u bilo kom procesu unutar našeg poslovanja. Timskim radom idemo dalje u postizanje novih ciljeva”, rekao je glavni izvršni direktor Lovćen osiguranja AD Matjaž Božič.

Godišnji izvještaj Zavarovalnice Triglav i Grupe Triglav za 2022.

Godišnji izvještaj posvećen je svima koji uspješno transformišu današnje izazove u nova rješenja i pomiču granice. U naslovnoj poruci »Odraz sutrašnjice«  naglašava razvojnu orijentaciju Grupe Triglav. Njena osnova je dubinsko poznavanje promijenjenih potreba stranaka i dionika, podržano modernim tehnologijama. U prvom planu su širenje hibridnog načina prodaje, pojednostavljene i djelomično automatizovane procedure i modularni proizvodi prilagođeni stranki. Posebnu pažnju posvećuje razvoju uslužnih poslovnih ekosistema, koje je prošle godine ponovo proširila novim uslugama i partnerima u ključnim oblastima: zdravlje, male životinje, mobilnost, dom i finansijska sigurnost. Uspješnost ovog smjera i integrisane strategije usmjerene na korisnika, odražavaju u 2022. godini čak i poboljšano visoko zadovoljstvo stranaka i održano visoko zadovoljstvo zaposlenih.

Kompletan godišnji izvještaj sa mogućnošću streaminga u iXBRL i PDF formatu dostupan je na web stranicama https://letnoporocilo.triglav.eu/2022 i https://annualreport.triglav.eu/2022, koji su bili kreirani imajući na umu energetsku efikasnost. Korisnici web stranice izvještaja, koja između ostalog prikazuje kretanje ključnih finansijskih i ESG indikatora, takođe mogu provjeriti ispravnost svog držanja ispred ekrana. Sadržaj je dio preventivnog programa iz oblasti mišićno-koštanih poremećaja na radu koji je Zavarovalnica Triglav razvila za svoje zaposlenike, a za koji je dobila međunarodno priznanje Evropske agencije za sigurnost i zdravlje (EU-OSHA).

Check Also

Lidl uvodi semafore prilikom kupovine

Promotivna roba u trgovinskom lancu Lidl vrlo je popularna, pa nije neobično da kupci pohrle …

Leave a Reply

Your email address will not be published.