CBCG počela proceduru pristupanja SEPA do kraja 2024. godine

Centralna banka Crne Gore pokrenula je projekat pristupanja Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA – Single Euro Payments Area), saopšteno je iz vrhovne monetarne institucije, a cilj je da postane punopravni član do kraja 2024. godine.

SEPA predstavlja područje na kojem potrošači, poslovni subjekti i tijela izvršne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uslovima, pravima i obavezama, kao u zemljama Evropske unije, nezavisno od njihove lokacije.

Iz CBCG podsjećaju da su protekle dvije godine u potpunosti usaglasili svoju regulativu platnog prometa sa onom u EU, a blizu je i puna konvergencija sa uslovima SEPA.

“Osim regulative iz oblasti platnog prometa i nadzora kreditnih institucija, postoji čitav niz drugih zakonskih akata, poput Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, poreskih zakona, i drugih akata koji se moraju uskladiti sa zahtjevima SEPA. Koordinisana izmjena zakona je neophodan uslov za zaokruživanje ovog procesa, koji će prvenstveno zavisiti od sinhronizovanog rada Vlade Crne Gore i CBCG”, dodaje se u saopštenju.

CBCG je kod Evropske komisije već kandidovala projekat izrade analize usklađenosti crnogorske regulative sa zahtjevima SEPA, koji je prihvaćen i odobren za finansiranje iz fonda pretpristupnih sredstava EU.

“Područje SEPA obuhvata 36 država: sve članice EU, Veliku Britaniju, Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švajcarsku, Monako, San Marino, Andoru i Vatikan. Uključivanje Crne Gore u SEPA dovešće do uklanjanja tehničkih, pravnih i tržišnih barijera između zemalja koje podržavaju plaćanja u eurima, sigurniji međunarodni platni promet, jednako vrijeme izvršenja doznaka za sve transakcije u eurima sa zemljama unutar EU, jedinstven, sigurniji, brži i jeftiniji način plaćanja u eurima sa zemaljama članicama EU. Ujedno, ulazak Crne Gore u SEPA bi pored benefita koje bi osjetili građani i privreda Crne Gore, predstavljao i jedan od najjasnijih signala ulaska u Crne Gore u završnu fazu integracije u EU”, zaključuju iz CBCG.

 

Check Also

Odloženo suđenje Miomiru Mugoši u slučaju “Carine”

Suđenje bivšem gradonačelniku Podgorice i nekadašnjem funkcioneru DPS-a Miomiru Mugoši slučaju “Carine” koje je jutros …

Leave a Reply

Your email address will not be published.