Andrijašević: Regulatorni okvir Solventnost II već dijelom unešen u crnogorske zakone

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, koju je predvodio predsjednik Savjeta Agencije Uroš Andrijašević, a u čijem sastavu su bili i direktor Agencije Branko Barjaktarović i saradnici, učestvovala je na konferenciji u organizaciji Evropskog nadzornog tijela za osiguranje – EIOPA, koja je održana u sjedištu EIOPA-e u Frankfurtu.

Konferencija, kojom je predsjedavala predsjednica EIOPA-e Petra Hielkema, bila je usmjerena na razmjenu mišljenja o nadzornim iskustvima i praksama, naročito u vezi sa implementacijom regulatornog okvira utemeljenog na riziku, kao što je Solventnost II.

Andrijašević je učestovao je na panelu “Izazovi na putu od nacionalnog zakonodavstva do evropskog okvira”, tokom koga je predstavio aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja i Crne Gore na implementaciji regulatornog okvira Solventnost II, koji će Crna Gora biti u obavezi da primjenjuje od dana članstva u Evropskoj uniji.

“Bez obzira na to što Crna Gora formalno još uvijek primjenjuje regulatorni okvir Solventnost I, izmjenama Zakona o osiguranju od prošle godine već su u nacionalni regulatorni okvir unešeni brojni elementi novog regulatornog režima, što je dodatno razrađeno podzakonskim aktima koje je Agencija donijela u prethodnom periodu. Imajući u vidu kompleksnost evropske regulative koja će značajno uticati na crnogorske osiguravače, naročito važno imati stalnu komunikaciju i dijalog sa tržištem osiguranja, kako bi se sagledali realni okviri i rokovi za implementaciju standarda i zahtjeva koji su u primjeni u Evropskoj uniji, te da se aktivnosti u tom smislu već sprovode na dva nivoa saradnje, prije svega kroz saradnju Agencije za nadzor osiguranja sa evropskim regulatorima, a dodatno i kroz saradnju crnogorskih osiguravajućih kompanija sa njihovim matičnim kompanijama i evropskim grupacijama čiji su dio, a koje već funkcionišu u režimu Solventnost II“, zaključio je on.

Konferencija je okupila predstavnike supervizora osiguranja iz dest nacionalnih nadzornih tijela iz Evropske unije i deset jurisdikcija izvan Evropskog ekonomskog prostora, kao i predstavnike Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Inicijative za pristup osiguranju.

Check Also

Generacija Z na luksuz gleda potpuno drugačije i brendovi moraju da se prilagode

Prošlo je nekoliko godina otkako su se trgovci dijamantima, dragim kamenjem i uopšte nakitom najviše …

One comment

  1. Nosilac torbe Br Gv je jednako uspio da obruka ministra finansija. Da se zna čemu služe poslušnici…

Leave a Reply

Your email address will not be published.