Objavljena Crna lista poreskih obveznika

Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga.

Liste, sa presjekom duga na dan 31. decembar prošle godine, odnose se na 200 poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti, zatim na 50 poreskih dužnika sa dugom po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, kao i na 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak.

Na listi dužnika koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po visini duga na prvom mjestu su Plantaže sa 10,38 miliona eura. Slijede Željeznički prevoz sa dugom od 5,89 miliona, Željeznička infrastruktura sa 4,02 miliona, Održavanje željezničkih voznih sredstava sa 3,81 milion i Izbor Bar sa 3,37 miliona.
Dug Vektra Boke po tom osnovu iznosi 3,03 miliona eura, Instituta “Simo Milošević” 2,55 miliona, a slijede Vodovodi i kanalizacija Cetinje i Ulcinj i Vektra Jakić sa dugom od 2,48 miliona, 2,38 miliona i 1,67 miliona.

Listu 200 najvećih poreskih dužnika predvodi preduzeće Spic Ronghe International (Montenegro) limited iz Podgorice, a slijede Vektra Jakić, Balcke-Durr Energy Solutions Đenova – dio stranog društva Podgorica, Tehnoput, Aerodromi Crne Gore, Binex, A-Kop, Cijevna komerc, Livello Trading i Vuk&Petrol.

Na listi dužnika u stečaju na prvom mjestu je Montenegro Airlines. Slijede “Radoje Dakić”, Rudnici boksita, Pantomarket, Zavod za izgradnju Bara, Vektra Montenegro, Opšta bolnica Meljine, Galenika, Mercur system i Montenegro security services.

 

Check Also

Morsko dobro: Investitor na plaži Črvanj devastira obalu

Morsko dobro konstatovalo je da investitor na plaži Črvanj u Baru devastira obalu, dok su …

Leave a Reply

Your email address will not be published.