Nastavljen odličan trend: Telekomunikacioni operatori prošle godine uložili 68,8 miliona eura

Višegodišnji trend visokih investicija u sektoru elektronskih komunikacija potvrđuje činjenicu da u Crnoj Gori imamo stabilan i predvidiv pravni i regulatorni okvir, koji je stvorio jednake uslove za sve učesnike na tržištu, saopšteno je iz Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost EKIP.

“U toku 2022. godine, u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su uložili 68.789.048,31 euro. Ostvarene investicije su za 33,54% veće u odnosu na 2021. godinu, kada je ostvareno 51.511.566,14 eura ulaganja. Ovako visok nivo investicija doprinosi daljem povećanju dostupnosti savremenih elektronskih komunikacionih usluga visokog kvaliteta na cijeloj teritoriji Crne Gore”, naveli su iz ove agencije.

EKIP podsjeća da su elektronske komunikacije infrastrukturna privredna grana, te da ulaganja u taj sektor predstavljaju jedan od glavnih pokretača ekonomskog napretka. Takođe ukazuje da česte promjene i tehnološke inovacije “nameću potrebu stalnog ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj infrastrukture, uvođenje novih tehnologija i usluga”.

“Operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su svjesni toga pa su u načajnoj mjeri posvećeni investicijama. Uvećane investicije u elektronske komunikacije imaju visok pozitivan uticaj i na efikasnost u drugim sektorima, što na kraju podstiče ukupan ekonomski rast. Očekuju se nova ulaganja operatora elektronskih komunikacija i nastavak trenda visokog investiranja u sektor elektronskih komunikacija. Operatori u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori planiraju da u 2023. godini investiraju oko 65 miliona eura, oko 44 miliona eura u 2024. godini i oko 45 miliona eura u 2025. godini”, najavljuju iz agencije.

Sumirajući proteklih deset godina, napominju trend značajnih investicija u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga, te da su operatori u Crnoj Gori za to vrijeme investirali više od 650 miliona eura.

“Trend visokog nivoa investiranja posebno je prisutan od 2016. godine, koja je bila rekordna godina u pogledu investicija”, zaključuju iz EKIP-a.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za četvrtak, 8. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published.