AMM traži hitan sastanak s Damjanovićem zbog izmjena poreskih zakona

Povodom izmjena seta poreskih zakona, predsjednik Asocijacija menadžera Crne Gore Budimir Raičković javno je uputio zahtijev za hitan sastanak sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem.

U inicijativi navodi želju predstavnika AMM da prenesu stavove udruženja o već urađenim kao i najavljenim izmjenama koje se “direktno reflektuju na uslove i rezultate poslovanja”.

“Uvjereni smo da se bez konsultacija, partnerstva i uvažavanja objektivnih zahtjeva i potreba nosilaca ekomomskih aktivnosti, od kojih većina poslednjih godina posluje u otežanim i prilično nepredvidivim uslovima, ne može doći do kvalitetnog, stabilnog, predvidivog i atraktivnog ambijenta”, stoji u otvorenom pismu.

Integralni tekst inicijative pročitajte u nastavku:

Poštovani gospodine ministre,

Koristim priliku da Vas povodom aktuelnih izmjena poreskih zakona od kojih je neke Skupština već usvojila, a neke su u najavi odnosno na javnoj raspravi, upoznam sa stavom i inicijativom Izvršnog odbora Asocijacije menadžera Crne Gore.

Asocijacija menadžera cijeni da je kod kreiranja ambijenta za poslovanje, a posebno kod pripreme, izrade i predlaganja zakonskih rješenja koja se direktno reflektuju na uslove i rezultate poslovanja, neophodno i važno da Vlada u konkretnom slučaju ministarstvo na čijem ste čelu, ali i nadležni Skupštinski odbor uključi i sasluša predloge i stavove predstavnika poslovnih organizacija i to u najranijoj fazi ovakvih aktivnosti.

Uvjereni smo da se bez konsultacija, partnerstva i uvažavanja objektivnih zahtjeva i potreba nosilaca ekomomskih aktivnosti, od kojih većina poslednjih godina posluje u otežanim i prilično nepredvidivim uslovima, ne može doći do kvalitetnog, stabilnog, predvidivog i atraktivnog ambijenta neophodnog za  oporavak i razvoj naše privrede, suzbijanje sive ekonomije, privlačenje stranih direktnih investicija, stimulusanje preduzetništva  i stvaranje novih vrijednosti kao osnova za održive javne finansije i servisiranje nagomilanih socijalnih, zdravstenih i drugih potreba građana.

Polazeći od prethodno navedenog, ovim putem pokrećemo inicijativu za održavanje hitnog sastanka. Vjerujemo da ćete istu uvažiti u i da ćemo imati priliku da Vam u direktnom razgovoru prenesemo naše stavove.

Check Also

Promet na berzi u septembru 873,2 hiljade eura

Ukupan promet na Montenegroberzi u septembru je iznosio 873,22 hiljade eura i bio je 57,27 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.