Generali Investments: Ovo je sedmica u kojoj bi mogao da poraste jaz među centralnim bankama

Ove sedmice bi moglo doći do podjela među najvećim centralnim bankama oko toga koliko visoke treba da budu kamatne stope kako bi se najveće ekonomije uhvatile u koštac s inflacijom.

Tomas Hempell šef sektora za makro i tržišna istraživanja u Generali Investmentsu, predviđa da će američki Fed usporiti svoj tempo uvećanja kamata, i to sa 25 baznih poena u srijedu, dok će ECB i Banka Engleske “ostati na snažnom kursu” podizanjem svjih ključnih kamatnih stopa za pola procentnog poena.

S obzirom na i dalje visoku inflaciju i ublažavanje uslova finansiranja, Hempel očekuje da će prevladati pozitivne mogućnosti. Ipak, moglo bi doći do “sve veće podjele oko pravca politike”.

“Očekujemo da će jastrebovi i dalje voditi glavnu riječ. To je najočiglednije u ECB. U slabom kompromisu u decembru, neki su povukli svoj stav da treba usporiti povećavanje kamatnih stopa i dozvolili njihov rast za 50 baznih poena u zamjenu za pooštravanje politike i kalkulacija. Neki golubovi su nedavno opozvali ovo primirje, zalažući se za manja povećanja kamata nakon februara, jer je glavna inflacija smanjena na jednocifrenu.

Ipak, veća je vjerovatnoća da će ECB zadržati svoj kurs. Zbog visokog indeksa rasta potrošačkih cijena (porast od 5,2 odsto u decembru), ekonomske otpornosti (više se ne očekuje zimska recesija), rasta plata i hrabrih obećanja predsjednice ECB Kristin Lagard, vidimo da jastrebovi i dalje prevladavaju. Tržišta potcjenjuju terminalnu stopu, koja je kod nas trenutno na 3,5 odsto”, rekao je on.

Nasuprot tome, Fed će (vjerovatno) kamate povećati samo za 25 baznih poena, a fokus će pomjeriti na broj preostalih povećanja koji će biti srazmjerno isti, što očekuju kreatori politika.

“Decembarske pozicije Fed-a sugerišu dalje poteze u martu i maju. Tržišta su ohrabrena umjerenom inflacijom i slabijim glavnim pokazateljima. ‘Plašljivi’ članovi FOMC sve češće naglašavaju dvostruki uticaj Fed-a (inflacija i zapošljavanje).

Ipak, predvođeni predsjedavajući Džeromom Pauelom, FOMC će vjerovatno i dalje težiti čvrstom pristupu u borbi protiv inflacije, pošto su uslovi finansiranja nedavno ublaženi. Stoga se očekujte da se u izjavama zadržati stav o kontinuiranim povećanjima u narednom periodu”, dodao je Hempel.

Guardian/Bankar

Check Also

Portonovi: Uzbudljiv proljećni program “Proljećna saga”

Nakon veoma uspješne Praznične sezone, Portonovi priprema uzbudljiv set događaja kojima se ozvaničava početak sezone …

Leave a Reply

Your email address will not be published.