CKB zapošljava: Direktor Odjeljenja za razvoj proizvoda

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica

Raspisuje oglas za radno mjesto:

Direktor/ica Odjeljenja za razvoj proizvoda

Uslovi

 • VSS; Ekonomski ili drugi sličan fakultet
 • Minimum 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim pozicijama
 • Dobre menadžerske vještine, organizacione sposobnosti, analitičnost i sistematičnost u obavljanju radnih zadataka i sposobnost utvrđivanja prioriteta u njihovoj realizaciji
 • Dobro poznavanje MS Office paketa i ostalih aplikacija relevantnih za rad
 • Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika

 Opis posla i odgovornosti

 • Organizovanje rada i rukovođenje područjem poslovanja Banke koje se bavi razvojem i unapređenjem proizvoda i usluga banke uz praćenje eksterne i interne regulative vezano za razvoj i funkcionisanje proizvoda i usluga banke
 • Predlaganje, koordiniranje implementacije novih proizvoda, usluga i odnosnih procesa na nivou Banke uključujući koordinaciju odnosa sa trećim licima vezano za proizvode i usluge banke (osiguranje, ugovori o saradnji, trojni ugovori), kao i koordinaciju odnosa sa drugim organizacionim djelovima uključenim u proces razvoja i prilagođavanja proizvoda i usluga Banke
 • Davanje preporuka i preduzimanje mjera za unapređenje prodaje bančinih proizvoda i usluga i kvaliteta usluga klijentima kroz predloge modifikacija postojećih riješenja sa fokusom na zadovoljstvo klijenta „client journy“ i optimizacijom i simplifikacijom procesa u prodaji.
 • Organizovanje praćenja životnog ciklusa proizvoda (Katalog Proizvoda) – lansiranje proizvoda, praćenje prodaje, davanje preporuka za izmjene parametara proizvoda i predlaganje povlačenja proizvoda iz prodaje i cijene
 • Upravljanje projektima i projektnim timovima koji uvode novi proizvod ili uslugu (uključuje i modifikacije) ili formiranje timova i definisanje lidera za određene projekte iz nadležnosti Odjeljenja i praćenje ispunjenja ciljeva
 • Učestvovanje u aktivnostima definisanja i izbora najboljeg tehničkog riješenja za predložene nove i modifikacije postojećih proizvoda i usluga Banke
 • Učestvovanje u izradi politika i planova banke i shodno njima i direktivama iz matične banke prilagođavanje postojećih procesa, kanala prodaje, parametara proizvoda i usluga i uvođenje novih
 • Komunikacija sa OTP-om i eksternim partnerima u domenu razvoja proizvoda, usluga i procesa
 • Usaglašavanje i organizovanje postupanja po nalazima revizije i drugih kontrola vezano za proizvode i usluge banke
 • Redovno informisanje nadređenih i menadžmenta Banke o statusu aktivnosti kojima Odjeljenje upravlja ili koordinira; Odobravanje predloga za komitete Banke
 • Planiranje i upravljanje budžetom za potrebe Odjeljenja (OPEX i CAPEX) i praćenje budžeta (PEREX) na nivou projekata u nadležnosti Odjeljenja
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

Kako aplicirati

Prijave su otvorene do 03.02.2023. godine, a svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti OVDJE.

Nekompletne prijave neće biti uzete u obzir.

Kontaktiraćemo samo sa kanditatima koji uđu u uži izbor.

Check Also

Budvanska rivijera nakon dvije godine gubitka, prošle godine konačno u plusu

Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva u 2022. godini …

Leave a Reply

Your email address will not be published.