Zatvara se bolnice Meljine?

Iako je Vlada obećala, pa čak i usvojila takvo rješenje na jednoj sjednici, da će bolnica u Meljinama u Herceg Novom krajem januara postati sastavni dio javnog zdravstva Crne Gore, pod okriljem bolnice u Kotoru, i na takav način raditi neometano, pružajući sve us luge građanima i turistima, sve su prilike da do toga neće doći.

Naime, juče je JZU Opšta bolnica Kotor oglasom tražila da se u roku od tri dana dostave prijave za slobodna radna mjesta u toj zdravstvenoj ustanovi. To, prema našim informacijama, znači da će polovina od 150 što medicinskih, što radnika u tehničkoj službi, ostati bez pos la u bol nici u Meljinama, a ta bolnica će praktično postati stacionar, odnosno manja bolnicau kojoj pacijenti mogu da leže.

Kako saznajemo, za radnike je ova informacija bila pravi šok i traže obrazloženje od uprave. Predsjednica Sindikata bolnice u Meljinama Slavica Drobnjak najavila za danas, u osam sati, protest zbog novih dešavanja u vezi sa bolnicom.

Na ovakav način, doslovno iza leđa, obesmišljeni su napori lokalne uprave i radnika, ali i svih građana koji su tražeći da se sačuva bol nica u nekol iko navrata blokirali saobraćaj na Debelom brijegu, a mjesecima pokušavali institucionalnu borbu. Um jesto da se ulaskom u sistem javnog zdravstva omogući očekivano zapošljavanje najmanje još sedam specijalista, kao i većeg broja nemedicinskog kadra, sada će i veliki dio postojećeg kadra praktično na ulicu, a građani ostaju bez elementarnog prava na zdravstveno zbrinjavanje.

Da nevolja bude veća, umjesto u porodil ištu u Meljinama, porođaji će se obavljati u kotorskoj bolnici, koja oglasom traži i jednog ginekologa, bez neonatologa. Oglasom nisu predviđene ni pedijatrijske sestre, a potrebno ih je pet. Znatno je manji i broj laboratorijskih tehničara, samo četiri izvršioca su nedovoljna za funkcionisanje bolničke laboratorije. Apsurdno je i da u Opštoj bolnici Kotor, prema ovom oglasu, smatraju da je za cijelu bolnicu dovoljno zaposliti samo tri servirke koje će pacijentima dijeliti po tri obroka za 12 sati. A sada su one angažovane u po dvije smjene na svakom odjeljenju.

Izvršnu direktorku bolnice u Meljinama Oliveru Elez zatekli smo nakon noći dežurstva.

-Ne znam šta da kažem. Jednostavno smo svi u šoku. Vjerujte, kao da sam sa gluvima razgovarala. He smije se na ovome stati poručila je vidno uzemirena dr Elez.

Predsjednik CO Herceg Novi Ivan Otović, koji je uspio animirati i zaposlene u Opštini i građane da ne daju bolnicu, organizujući blokade saobraćaja, ali ne zanemarujući pritom ni institucionalnu borbu, bio je zatečen informacijom.

-Lokalna uprava će pomno proučiti te oglase i svakako preduzeti mjere. Ovo je grom iz vedra neba. I to se dešava baš u trenutku kada su Uprava za katastar i zaštitnica imovine Crne Gore u cjelosti završile posao i kada je sva imovina popisana i objedinjena. Ha osnovu toga, potkraj mjeseca bolnica Meljina je trebalo da uđe u sistem javnog zdravlja pod okriljem bolnice u Kotoru. Ponavljam, ni na jednom sastanku sa nadležnima u Vladi niko nije spomenuo ovakav scenario. Naprotiv, prihvaćeno je ono na čemu smo insistirali, da bolnica uđe u sistem javnog zdravlja, sa kompletnim osobljem i da onda po potrebi bude kadrovski popunjavana. Bolnica Meljine je trebalo da bude na putu zapošljavanja novih ljekara, a nikako da postane stacionar sa ambulantom. Svakako daćemo preduzeti mjere i da bolnicu nikako nećemo dati – poručio je Otović.

Prema njegovom mišljenju, adresa za ovakvu ujdurmu svakako je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Šćekić bez odgovora

Povodom oglasa JZU Kotor, kontaktirali smo i sa ministrom zdravlja Dragoslavom Šćekićem. Pitali smo ga da li ovo znači da Meljine neće ući u sistem javnog zdravstva i da li Herceg Novi ostaje bez bolnice, s obzirom da postoji mogućnost da 70 zaposlenih pređe u kotorsku bolnicu. Međutim, do zaključenja ovog broja “Dana” nismo dobili odgovor od njega.

Dan

Check Also

Budvanska rivijera nakon dvije godine gubitka, prošle godine konačno u plusu

Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva u 2022. godini …

Leave a Reply

Your email address will not be published.