Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za poslove prodaje osiguranja

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje

O G L A S

za dva izvršioca za radno mjesto

S A R A D N I K / S A R A D N I C A 

ZA POSLOVE PRODAJE OSIGURANJA

U

PODRUŽNICI BUDVA

Saradnici koji obavljaju poslove prodaje osiguranja dužani su da:

  • uspostavljaju poslovne kontakte sa klijentima radi prodaje osiguranja,
  • pripremaju ponude za osiguranje i zaključuju ugovore o osiguranju,
  • ispunjavaju zadati plan prodaje,
  • staraju se o redovnoj naplati premije za prodate polise.

Kandidati zainteresovani za ovo radno mjesto treba da imaju:

  • stečenu kvalifikaciju srednjeg obrazovanja (nivo IV),
  • poznaju rad na računaru – MS Office paket,
  • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine,
  • vozačku dozvolu B kategorije.

Poželjno je da kandidati posjeduje sopstveno vozilo, kao i iskustvo iz oblasti osiguranja.

Ukoliko ste komunikativni, pouzdani, usmjereni na postizanje dobrih rezultata, spremni da svojim zalaganjem doprinesete uspjehu svog tima i zainteresovani da radite u društveno odgovornoj kompaniji, a uz to ispunjavate navedene uslove, biografiju možete dostaviti na e-mail adresu – [email protected]

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prijavom na oglas kandidati potvrđuju da su saglasni da se njihovi lični podaci obrađuju radi sprovođenja regrutacije i selekcije za navedeno radno mjesto.

Check Also

Crna Gora, Švajcarska i UN izdvajaju 2,6 miliona eura za Fond za ubrzani razvoj

Predstavnici vlada Crne Gore i Švajcarske te Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori potpisaće sporazum o …

Leave a Reply

Your email address will not be published.