Zakonsku obavezu nije ispunilo 320 dužnika: Prokockali i drugu šansu

Od 581 poreskog dužnika kojima je država omogućila po drugi put da na rate izmire poreska dugovanja na osnovu posebnog zakona, njih 320 nije uplatilo jednokratno 10 odsto ukupnog duga što im je bila zakonska obaveza, zbog čega je Uprava prihoda i carina (UPC) pokrenula proceduru o ukidanju rješenja o reprogramu.Jednokratna uplata po zakonu se morala izmiriti u roku od 10 dana od dana donošenja rješenja o reprogramu.

Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” u UPC iz koje su pojasnili da se podatak u vezi s 581 dužnikom odnosi na poreske obveznike kojima su već ukinuta rješenja na osnovu posebnog zakona iz 2017. godine, jer nijesu na vrijeme izmirivali svoje dugove, ali su na osnovu novog zakona od prošle godine dobili ponovo šansu za reprogram svojih poreskih potraživanja.

”Ukupan iznos potraživanja za obveznike kojima je ukinuto rješenje o reprogramu iz 2017. godine, a koji su dobili priliku da reprogramiraju obaveze po Zakonu o reprogramu iz 2022. godine iznosi 53.113.047,80e, od čega osnovni dug iznosi 42.743.320,66 eura, a kamata 10.369.727,14 eura. Shodno Zakonu o reprogramu, njih 45 odsto je uplatilo jednokratnu uplatu od 10 odsto u zakonskom roku koja je utvrđena rješenjem o reprogramu. Poreski organ je ukinuo dva rješenja o reprogramu zbog neizmirivanja obaveza po Zakonu o reprogramu dok je za ostale poreske obveznike koji nijesu izmirili obaveze pokrenuta procedura ukidanja rješenja, u toku je sprovođenje ispitnog postupka, donošenja ukidnih rješenja i uručivanja rješenja shodno Zakonu o upravnom postupku”,objašnjeno je iz UPC-a.

Prema novom zakonu koji je usvojen u parlamentu krajem prošle godine definisano je da se može reprogramirati dug onima koji su do 20. aprila 2022. godine imali dospjela, a neplaćena poreska potraživanja.

Zakonom je predviđeno da je poreski dužnik, kojem je odobren reprogram, dužan da u roku od 10 dana od dana donošenja rješenja izvrši jednokratnu uplatu, dok će ostatak duga isplatiti kroz 60 mjesečnih rata, kako bi mu se otpisala prispjela kamata, a uz to je neophodno i da izmiruje tekuće obaveze. U suprotnom je predviđeno da će poreski organ ukinuti rješenje o reprogramu.

Revizija završnog računa države za 2021. godinu, koji je uradila Državna revizorska institucija (DRI), pokazala je da je UPC zaključno sa tom godinom naplatila 86,19 miliona poreskog duga kroz reprogram koji je omogućen posebnim zakonom iz 2017. godine, dok je ukupno na naplatu dospjelo 148,46 miliona eura. DRI je objasnio da je u skladu sa tim zakonom odložena naplata poreskog duga kod 7.064 obveznika, kod kojih je glavnica duga bila 162,12 miliona.

U Ministarstvu finansija su procijenili da će primjenom novog zakona koji važi pet godina minimalni finansijski benefit po budžet biti na godišnjem nivou 15 miliona, odnosno 75 miliona za pet godina.

Do sada, prema podacima UPC, donijeto je ukupno 5.147 rješenja o reprogramu poreskog potraživanja. Ukupna potraživanja iznose 151,93 miliona, od čega je osnovni dug 134,17 miliona, a kamata 17,75 miliona.

Od tog iznosa do sada je naplaćeno 13,98 miliona, odnosno 8,33 miliona od jednokratne naplate, a 5,6 miliona od rata.

Na kraju novembra prošle godine ukupni procijenjeni poreski dug je iznosio 511,18 miliona eura, što je za skoro 100 miliona eura manje nego na kraju maja iste godine.

(Vijesti)

Check Also

CBCG: Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Novoodobreni krediti tokom 2022. godine iznosili su skoro 1,5 milijardi eura, što je za preko …

One comment

  1. O kom Zakonu se radi, o kojem porezu (na dobit, po odbitku, na dohodak…) i zasto ako je u pitanju porez na dobit firme imaju mogucnost placanja duga na rate, a gradjani ne?

Leave a Reply

Your email address will not be published.