Likvidna aktiva banaka u 1,95 milijardi eura

Likvidna aktiva banaka u novembru prošle godine je iznosila 1,95 mlrd eura, što je 0,89% više nego u oktobru.

Likvidna aktiva banaka u novembru je u odnosu na isti mjesec 2021. godine bila veća 31,36%.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju novembra iznosila je 6,24 mlrd eura i zabilježila je rast od 1,45% u odnosu na oktobar, dok je na godišnjem nivou ojačala 17,51%.

U strukturi aktive banaka, u novembru su dominantno učešće od 59,11% ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 26,31%, hartije od vrijednosti sa 13,58%, dok se jedan odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,3% ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 10,45%, pozajmice sa 5,2%, dok se na ostale stavke odnosilo 3,05% ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju novembra iznosio je 651,38 mil eura i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 3,55%, odnosno 4,98%.

Check Also

CBCG: Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Novoodobreni krediti tokom 2022. godine iznosili su skoro 1,5 milijardi eura, što je za preko …

One comment

  1. Nemojte ove održive vijesti, uznemiravaju irenicu zlicicu u njenim osvetništvima od kad je postala svoj arhineprijatelj, i nasilnica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.