Striković: Cijene goriva će se često mijenjati, ali neće biti drastičnih povećanja

Građani u Crnoj Gori tokom ove godine mogu i dalje očekivati nestabilno cjenovno tržište, uz brojne promjene cijena goriva sa značajnim oscilacijama, ipak bez drastičnih promjena od preko 20–30 centi, kao što se u nekoliko navrata desilo u toku prethodne godine, ocijenio je za “Dan” viši finansijski analitičar pri Udruženju naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) Draško Striković.

“Usljed povećanja premija od strane rafinerija i globalnih distributera naftnih derivata, moguće je očekivati i preispitivanje modela izračuna cijena u Crnoj Gori, kako se ne bi poremetila održivost poslovanja naftnih distributera u Crnoj Gori”, naveo je Striković.

Od čega će sve zavisiti cijena goriva u 2023. godini? Koji su to sve faktori na koje treba obratiti pažnju?

Cijene naftnih derivata će i u toku 2023. godine, kao i ranijih godina, primarno zavisiti od mediteranskih berzanskih kotacija, kao i od odnosa eura i dolara. Takođe, pored ovih eksternih uticaja, od sredine prošle godine, na raspolaganju Vladi CG je i interni mehanizam uticaja na cijene kroz privremeno umanjenje akcize.

Događaji i odluke koje će uticati na berzanske kotacije i odnos EUR/USD su brojne, ali bi trebalo izdvojiti neke od njih koji će imati značajan i direktan uticaj. Jedna od njih je i odluka EU da uvede sankcije na rusku sirovu naftu, kao i sankcije na naftne derivate. Primjena takve odluke je predviđena za 5.12.2022. za sirovu naftu, dok je za naftne derivate primjena sankcija predviđena od 5.2.2022, što će na samom početku godine imati uticaj na cijene. Cjelokupna situacija sa ratnim dešavanjima u Ukrajini, kao i odgovori EU na iste, imaće ključnu ulogu u formiranju cijena u svijetu. Krajem prošle godine, zemlje proizvođači sirove nafte (OPEC) su uspostavili novi način praćenja i određivanja obima proizvodnje putem Odbora za praćenje (JMMC – Joint Ministerial Monitoring Committee), koji u slučaju poremećaja u snabdijevanju i/ili cijeni, prethodno treba da sazove sastanak Ministara energetike zemalja članica OPEC-a. Ovakva promjena može uticati na to da se sporije prilagođava obim proizvodnje sirove nafte od strane ovih zemalja.

“Važan uticaj na svjetske cijene imaće recesije u brojnim zemljama svijeta, koje će prouzrokovati smanjenje privrednih aktivnosti, a samim tim i obim potrošnje goriva u svijetu, što bi moglo da smanji cjenovne pritiske na gorivima
Na kraju, takođe važan uticaj na svjetske cijene imaće recesije u brojnim zemljama svijeta, koje će prouzrokovati smanjenje privrednih aktivnosti, a samim tim i obim potrošnje goriva u svijetu, što bi moglo da smanji cjenovne pritiske na gorivima.

Vlada je u jednom od dokumenata koji su išli uz budžet najavila mogućnost da se umanjene akcize zadrže do polovine 2023. godine. Šta je odluka Vlade o smanjenju akciza donijela privredi? Tj. da li je možda evidentiran povećan promet na pumpama u CG s obzirom na to da smo dugo imali najjeftnije gorivo u regionu?

Skupština CG je početkom maja 2022. godine izglasala zakon kojim se omogućava privremeno umanjenje akcize, i time stvorila pravni okvir za Vladu CG koja može reagovati usled naglih porasta cijena naftnih derivata. Od usvajanja ovog zakona, iako budžetom nije bilo planirano umanjenje akciza, Vlada CG je izvršila umanjenje akcize od 15–50 odsto u narednih osam mjeseci. Planiranim budžetom za 2023. godinu predviđeno je da do polovine 2023. godine nastavi se sa primjenom umanjenja akcize, shodno budućim kretanjima cijena goriva.

Ovakva odluka Vlade sigurno je da će imati pozitivnih efekata na građane i privredu koji plaćaju niže cijene goriva. Sa druge strane, ne može se govoriti da su prihodi države po osnovu dažbina na gorivima manji za iznos umanjenja akcize iz nekoliko razloga: Najprije, osnovica za obračun PDV-a na gorivima je u ovoj godini u prosjeku veća za oko 30 odsto, a samim tim su i prihodi po ovom osnovu veći, dok paralelno sa ovim rastom primjetan je i količinski rast prodaje inostranim kompanijama i građanima iz okruženja zbog niže cijene u odnosu na region. Ukupno gledano gubici po osnovu umanjenja akcize nisu toliko drastični, a imali su pozitivne efekte za građane i u borbi protiv jake inflacije.

”Veoma je teško predvidjeti cjelokupna kretanja i događaje koji će definisati cijenu naftnih derivata u svijetu i u Crnoj Gori, ali svakako, optimistično za građane, očekujem da će smirivanjem ratnih tenzija doći do postepenog smanjivanja cijena sredinom i krajem ove godine

Kakva je Vaša prognoza u vezi sa cijenama goriva u 2023. godini?

Veoma je teško predvidjeti cjelokupna kretanja i događaje koji će definisati cijenu naftnih derivata u svijetu i u Crnoj Gori, ali svakako, optimistično za građane, očekujem da će smirivanjem ratnih tenzija doći do postepenog smanjivanja cijena sredinom i krajem ove godine, a ako se pak dogode određeni kratkotrajni šokovi u snabdijevanju i bude uočljiv značajan rast cijena, očekujem da će Vlada CG brzo odreagovati i umanjiti akcize, kako se privreda i građani ne bi izlagali naglom porastu cijene.

Dan

Check Also

Budvanska rivijera nakon dvije godine gubitka, prošle godine konačno u plusu

Nakon dvije godine poslovanja sa gubitkom Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva u 2022. godini …

Leave a Reply

Your email address will not be published.