OKU: Dnevnice nedjeljom i prekovremeni rad se dodaju i na minimalac

Novim Opštim kolektivnim ugovorom, koji je potpisan krajem prošle godine, predviđeni su novi osnovi za uvećanje zarade i to po osnovu rada nedjeljom (80 odsto), pripravnosti (10 odsto) i prekovremenog rada (10 odsto), kaže zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihailović.

Uvećanja

Ona je rekla Pobjedi da je posebno ponosna na činjenicu da ta uvećanja neće ulaziti u minimalnu zaradu, kako je do sada bio slučaj, nego će to uvećanje biti obračunato na iznos minimalne zarade kao osnovice.

– Značaj OKU za zaposlene je neprocjenjiv – naglašava Mihailović i objašnjava da, imajući u vidu veoma nizak broj zaključenih granskih kolektivnih ugovora u privredi, a posebno zanemarujući broj kolektivnih ugovora, nepostojanje Opšteg kolektivnog ugovora uskratilo bi brojna prava zaposlenih.

Navela je da OKU reguliše uvećanje zarade po osnovu minulog staža, prekovremenog rada, rada noću, rada u dane državnih i drugih praznika, uvećanje broja dana godišnjeg odmora, dužinu trajanja plaćenog odsustva, iznos optremnine za odlazak u penziju, što sve nije regulisano Zakonom o radu.

– Unija slobodnih sindikata smatra da je potpisivanje novog OKU korak naprijed ka stvaranju dostojanstvenih uslova rada i pravednijeg sistema. Očekujemo da ćemo unaprijediti bipartitni socijalni dijalog i imati zaključene nove granske i kolektivne ugovore kod poslodavaca – rekla je Mihailović i dodala da želi da vjeruje da će uskoro poslodavci u sindikatima vidjeti partnere, a da će veći broj zaposlenih prepoznati da je sindikalno udruživanje jedini garant zaštite njihovih prava.

Pregovori

Ističe da je u pravom trenutku postignut kompromis i potpisan OKU, iako je to moglo da bude i ranije, uzimajući u obzir da se proces pregovora odvijao u vrijeme epidemije, nestabilne političke situacije, globalnih dešavanja izazvanih ratom u Ukrajini…

– Potpisivanje novog OKU je dokaz da tripartitni socijalni dijalog u Crnoj Gori ima budućnost i da je glavni mehanizam za postizanje kompromisa između svijeta rada i svijeta kapitala. Vjerujemo da njegova adekvatna primjena u praksi, uz ostvarenje i drugih neophodnih pretpostavki, može značajno uticati na smanjenje odliva radne snage iz Crne Gore koji trend je sve prisutniji i kao takav bi trebalo da bude zabrinjavajući i opominjujući za sve društvene aktere – poručuje Mihailović.

Na pitanje kako komentariše stav Privredne komore i Crnogorskog udruženja poslodavaca da pregovaranje o OKU nije bilo transparentno, da Unija poslodavaca nije reprezentativni predstavnik poslodavaca, kao i zahtjeve da se odloži potpisivanje tog dokumenta, Mihailović kaže da su oni pregovarali sa ,,legitimnom organizacijom poslodavaca UPCG“.

– Svi imaju pravo, pa i CUP i Privredna komora da se protive odredbama OKU. U trenutku pregovora reprezentativni su bili UPCG. Međutim, ne slažemo se sa tvrdnjama da pregovori oko OKU nijesu bili javni i transparentni, jer traju već tri godine. OKU je dogovaran u Socijalnom savjetu gdje su USSCG, SSCG, UPCG i Vlada – navodi Mihailović i naglašava da je napravljen važan iskorak ka ispunjenju uslova definisanih Poglavljem 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Na redu je inspekcija

Mihailović kaže da očekuju da će institucije sistema, prvenstveno inspekcija rada vršiti adekvatan nadzor nad primjenom Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora.

– Na taj će način osigurati u praksi poštovanje prava zaposlenih i pravnu sigurnost – rekla je Mihailović.

(Pobjeda)

Check Also

CBCG: Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Novoodobreni krediti tokom 2022. godine iznosili su skoro 1,5 milijardi eura, što je za preko …

Leave a Reply

Your email address will not be published.