Fondovi sa berzi oslobađaju se ruskog zlata

Zlato vrijedno 2,2 milijarde dolara odlilo se od jula 2022. sa računa fondova kojima se trguje na berzi (ETF), jer neke banke i menadžeri za upravljanje imovinom nastoje da ulagače oslobode ruskih poluga, piše Rojters na osnovu javno dostupnih podataka.

ETF-ovi su jedan od najpopularnijih načina ulaganja u zlato. Akcije u ETF-ovima predstavljaju zlatne poluge koje se drže u trezorima i lako se kupuju i prodaju, što investitore oslobađa od teškoća da sami kupuju i čuvaju poluge.

U analizi o investitorima koji izbjegavaju rusko zlato, Rojters je istražio spiskove zlatnih poluga u vlasništvu 11 velikih fondova. Analizirani fondovi, kojima pripadaju dvije trećine ukupnog zlata koje drže ETF-ovi širom svijeta, sredinom jula su ukupno posjedovali 2.540 tona zlata. Do kraja novembra, taj broj je pao za 10 odsto, na 2.295 tona, pri čemu je udio ruskog zlata smanjen u osam fondova.

U pet fondova količina ruskog zlata je pala za više od 40 odsto, od kojih su se dva potpuno oslobodila ruskog plemenitog metala. Nasuprot tome, u tri fonda je udio ruskog zlata blago porastao. Zlatom u vlasništvu ETF-a upravljaju banke, koje fondovima mogu da daju bilo koje zlato što se tiče zemlje porijekla, s tim da ono ispunjava uslove za trgovinu na Londonskoj berzi, uključujući i ruske metale proizvedene prije rata u Ukrajini, navodi Rojters.

Fondovi mogu da traže da se prioritet da zlatu određene vrste ili porijekla, ali banke obično nisu u obavezi da to čine.

Rusija je jedan od najvećih svjetskih proizvođača ovog plemenitog metala i mnogo zlatnih poluga napravljenih u Rusiji je u zapadnom finansijskom sistemu već godinama. Pojedini investitori sada ne žele imovinu koja je povezana s Rusijom zbog njene invazije na Ukrajinu u februaru.

Izvor: Tanjug

Check Also

Portonovi: Uzbudljiv proljećni program “Proljećna saga”

Nakon veoma uspješne Praznične sezone, Portonovi priprema uzbudljiv set događaja kojima se ozvaničava početak sezone …

Leave a Reply

Your email address will not be published.