Ministar nije došao, načelnik ne zna sve detalje o Vektra Boki

U maloj sali Opštine Herceg Novi juče je održan sastanak bivših radnika “Vektra Boke” sa predstavnikom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Kako je saopšteno, u dogovoru sa ministrom Goranom Đurovićem, sa bivšim radnicima “Vektra Boke” razgovarao je načelnik Odjeljenja za antikorupciju Zvonko Saveljić.

On je ocijenio da problem “Vektra Boke” nije samo problem radnika, već i Opštine, države i crnogorskog turizma.

“Nisam do detalja znao svu problematiku, ali sad sam je bolje sagledao. Žalosno je da je ova situaci ja takva kakva jeste, ali nije bezizl 83Ha. Mora se napraviti jedan presjek, a Vlada prije svega treba o tome da vodi računa da se vidi šta od te imovine nije otuđeno i prodato, što je vrlo bitno. Pretpostavljam da ima te imovine, s obzirom da se ra di o veoma dobrim lokacijama, malteneu centru Herceg Novog, što sigurno ima veoma visoku vrijednost. Ali, prije toga se moraju uraditi neki dogovori da se ukupna situacija detaljno prouči, da se angažuju ozbiljni ljudi, eksperti, možda čak i neka advokatska kancelarija, s obzirom da se radi o stečaju i stečajnom postupku, jer su, maltene, tu vezane ruke i ministarstvu i Vladi”, kazao je Saveljić.

On smatra da rješenje problema leži u preostaloj imovini “Vektra Boke”.

“Firma je u stečaju od 2007. godine, što je veoma dugo. Na stranu što za sav taj period država nije reagovala na ovo, ali od nečega će se morati početi. Bitno je da se snimi kompletna situacija, prije svega šta je od imovine ostalo, šta može da se dalje prihoduje, i da se možda država tu u nekom smislu angažuje. To su već stvari na koje ja ne mogu sada dati detaljan odgovor, ali vjerujem da ta imovine, jer ima jedan dio koji nije opterećen bilo čim ili nije prodat, može da bude neki nukleus rješenja ovog problema. I ne samo rješenje za radnike, nego da iz toga niknu neki novi hoteli, restorani i ugostiteljski objekti, gdje će se naći radna mjesta, ne za ljude koji su već pred penzijom, nego za mlađe ljude. Vjerujem da bi to bilo korisno i za Herceg Novi i za cjelokupni razvoj turizmau Crnoj Gori”, istakao je Saveljić.

Naglašava da ne mogu ubrzati proces jer su im ruke vezane zbog stečajnog postupka.

“Stečajni zakon je, kažu pravnici, u rangu Ustava. I jeste tako. Treba prvo poći od dešavanjau Privrednom sudu, stečajnog sudije u konkretnom slučaju i stečajnog upravnika, koji su sada van funkcije. To je možda i neki moj zadatak da, uz dopuštenje radnika, vidimo kako će ići procedura u tom nekom dijelu-novi stečajni sudija, novi stečajni upravnik, šta ima tamo od dokumentacije i da se vi di šta se tu može pokrenuti. Ali, opet je sve na Vladi, koja će definitivno donijeti neku stratešku odluku u ovom slučaju. Moj predlog je da se formira neka ekspertska grupa i da se iz svega toga vi di šta dalje i d a se konačno krene u rješavanje ovog problema. Jer, interes je, i to ne samo radnika, nego i građana i Opštine Herceg Novi, da se na tim atraktivnim lokacijama ne nalaze zapušteni prostori i objekti”, rekao je Saveljić.

Predsjednik NVO “Bivši radnici Vektra Boke” Đorđe Rajak kazao je da do svega ovoga ne bi došlo da je ispoštovana odluka Ustavnog suda.

Izvor: Dan

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za četvrtak, 8. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published.