Banke nisu saglasne sa tekstom GKU

Udruženje banaka Crne Gore u ovom trenutku ne može da izda saglasnost na ponuđeni tekst Granskog kolektivnog ugovora (GKU), te postoji potreba za dodatnom analizom pojedinih predloga.

To je navedeno u dopisu tog udruženja koji je upućen Uniji poslodavaca (UPCG).

”Povodom pregovora koji se vode sa sindikatom u vezi sa zaključenjem GKU za banke, druge finansijske organizacije i osiguranja, preko predstavnika pojedinih banaka u radnoj grupi smo informisani u toku pregovora, pojedinim pitanjima koja su usaglašena i tekstom predloženom GKU. Ovim putem želimo da ukažemo da Udruženje banaka u ovom trenutku ne može da izda na ponuđeni tekst GKU, te da postoji potreba za dodatnom analizom pojedinih predloga sadržanih u istom”, piše u dopisu u koji “Vijesti” imaju uvid.

Oni smatraju da treba, imajući u vidu da se radi o GKU, da budu jedinstvena prava i obaveze za sve pripadnike strukovne grane na koju se primjenjuje.

”Primijetili smo da ponuđeni tekst GKU u jednom dijelu predviđa uvođenje većih obaveza bankama u odnosu na druge finansijske organizacije i osiguravajuća društva, čime na neravnopravan način tretira banke, odnosno dovodi u neravnopravan položaj subjekte na koje se primjenjuje”, piše u saopštenju.

Udruženje banaka smatra da nije suština zaključiti GKU samo radi pukog usvajanja kolektivnog ugovora na nivou grane, već da on treba da bude plod uzajamnih interesa ugovornih strana.

”Većina banaka imaju zaključen kolektivni ugovor na nivou poslodavca, čime su regulisani odnosi sa zaposlenima na zadovoljavajući i kvalitetan način, te smatramo da su potrebni dodatni pregovori u cilju još kvalitetnijeg i stabilnijeg regulisanja odnosa, čime bi se ispunila suštinska svrha GKU. Do tada, iznosimo stav banaka da se još nisu stekli uslovi za saglasnost banaka na predloženi tekst GKU”, zaključuje se u saopštenju.

Udruženje banaka je nevladino udruženje osnovano radi unapređivanja bankarskog poslovanja svojih članica, organizovanja i uspostovljanja poslovne saradnje sa partnerima u zemlji i inostranstvu, radi zastupanja i zaštite zajedničkih interesa članica kod Centralne banke, nadležnih državnih organa i organizacija i pred međunarodnim organizacijama i institucijama.

Check Also

“AMB Tours” je trajekt “Prizna” kupio za 252.000 eura

Hrvatska državna brodarska kompanija “Jadrolinija” za “Vijesti” je zvanično saopštila da je 53 godine stari …

Leave a Reply

Your email address will not be published.