Studentski startapovi kao prilika za posao umjesto potražnje za njim

Nova startap kultura ukazuje da mladi ljudi mogu da sami stvore posao umjesto da ga traže po završenom obrazovanju. Kreativni pristup studenata tržištu i povećanje njihove samozapošljivosti cilj je i međunarodnog projekta na kojem je partner Univerzitet Crne Gore.

Kako navode sa državnog univerziteata, ovo je jedan od 14 projekata u okviru poziva novog ciklusa Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (CBHE) za 2021-2027, pod imenom E-Learning Gamifyed and Networked Training for Startupper” (E-le.G.A.N.T.S.). Više od polovine ovih projekata naslanja se na digitalnu transformaciju i uvođenje novih tehnologija u proces nastave, uključujući i projekat E-le.G.A.N.T.S

U projekat su uključene visokoškolske institucije tri zemlje Zapadnog Balkana, Crne Gore, Albanije i Kosova, koje će raditi na promjeni odnosa prema izgradnji karijere, sticanju vještina koje koje se tiču ​​tehnoloških znanja, umrežavanja, razmjene znanja  i sposobnosti da se stečene vještine pretoče u priliku za posao.

“Projekat E-le.G.A.N.T.S. posebno će se fokusirati na povezivanje akademskog svijeta kulture i umjetnosti, istraživačkih aktivnosti sa tržištem rada i civilnim društvom. Nadalje, na visokoškolskim institucijama koje učestvuju u projektu razviće se digitalna spremnost kroz rekonstrukciju ili kreiranje novih sadržaja programa obuke. Studenti će se pripremati  za pristup kreativnoj ekonomiji i u krajnjem razviti vještine za suočavanje s budućim perspektivama zapošljavanja  putem digitalne transformacije.  Biće kreiran online kurs obuke, kao i platforma za masovnu onlajn obuku i razmjenu najboljih praksi i iskustava izmešu zemalja učesnica. Osim studenata, i profesori će imati priliku da integrišu digitalne alate u svoju nastavu”, ističu iz UCG.

Check Also

CBCG: Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Novoodobreni krediti tokom 2022. godine iznosili su skoro 1,5 milijardi eura, što je za preko …

Leave a Reply

Your email address will not be published.