Akcionari EPCG će razmatrati zajam kod EBRD za VE Gvozd

Odbor direktora Elektropivrede Crne Gore će na sledećoj Skupštini akcionara raspravljati o odobrenju ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) vrijednog 82 miliona eura, za potrebe finansiranja projekta vjetroelektrane (VE) Gvozd.

To se može vidjeti u dokumentu o dopunjenom dnevnom redu vanredne Skupštine koja je zakazana za 23. decembar, a koji je objavljen na sajtu kompanije. Na sjednici bi, kako je naznačeno, akcionari trebalo da odobre aneks 3 ugovora između EPCG i Ivcom Holdinga za potrebe realizacije projekta VE Gvozd.

Pored toga, na sjednici će biti riječi i o smanjenju osnovnog kapitala kompanije, po osnovu poništenja sopstvenih akcija.

U dokumentu se može vidjeti da se osnovni kapital EPCG u iznosu od 769,93 miliona eura, smanjuje se za 55,22 miliona eura, po osnovu poništenja 8,47 miliona sopstvenih akcije nominalne vrijednosti 6,5 eura po dionici, prenosi Mina.

Te akcije sustečene 26. septembra 2019. godine odlukom Skupštine akcionara od 3. septembra iste godine.

Nakon smanjenja, osnovni kapital EPCG, iznosiće 714,7 miliona eura.

Promjena osnovnog kapitala EPCG izvršiće se odgovarajućim izmjenama člana 46 i 47 Statuta kompanije.

Takođe, akcionari će razmatrati i Predlog odluke o izmjenama Statuta EPCG i utvrđivanju njegovog prečišćenog teksta.

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.