Predstavnici CKB banke kod Žugića: Najavili investicije u tehnologiju i modernizaciju usluga za stanovništvo

Crnogorska komercijalna banka planira da u narednom periodu i dalje unapređuje poslovanje, i to prvenstveno kroz investicije u tehnologiju radi poboljšanja i modernizacije usluga, posebno za sektor stanovništva.

To je rečeno na sastanku guvrenera Centralne banke Crne Gore dr Radoja Žugića sa predstavnicima Nadzornog odbora CKB – predsjednikom Danielom Gyurisom i članom Igorom Noveljićem, te glavnim izvršnim direktorom ove banke Tamašom Kamarašijem.

Gyuris je pohvalio kvalitet crnogorskog regulatornog okvira koji se odnosi na poslovanje banaka i njegovu usklađenost sa evropskim standardima, i istakao da CKB ima snažnu podršku matične OTP grupe za dalje jačanje pozicije na crnogorskom bankarskom tržištu.

“Sagovornici su konstatovali da je CKB banka uspješno upravljala problemom zloupotrebe službenog položaja od strane dijela zaposlenih, na način što je nadoknađena svaka utvrđena šteta koja je pričinjena klijentima, bez negativnih efekata po stabilnost i poslovne rezultate banke”, rečeno je nakon sastanka.

Takođe je potcrtano da CKB banka ispunjava zakonom propisane parametre koji se odnose na likvidnost i kapitalizovanost.

“Stabilnost poslovanja CKB banke je od posebnog značaja, s obzirom na to da se radi o sistemski važnoj i, po svim pokazateljima poslovanja, najvećoj banci u Crnoj Gori”, istakao je guverner Žugić.

Kontinuirana i sadržajna komunikacija CBCG i CKB-a je dobar primjer efikasne saradnje poslovne banke i regulatora, kao i potpune transparentnosti poslovanja, zaključeno je na današnjem sastanku.

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.