NTO traži nazad avans dat Montenegro erlajnzu prije pet godina

Nacionalna turistička organizacija (NTO) tužila je Montenegro erlajnz (MA) u stečaju pred Privrednim sudom i traži da im se prizna, a potom i isp lati, potraživanje od oko milion eura. Taj novac je dio avansa od 3,6 miliona eura koje su dali Montenegro erlajnzu 2017. godine, na osnovu odluke Vlade koja je bila internog, odnosno, tajnog karaktera. Ostatak novca MA je isplatio.

NTO je taj novac prijavila kao potraživanje kada je MA otišao u stečaj, ali to potraživanje nije priznato, nakon čega su pokrenuli parnicu.

Glavna rasprava u ovom sporu trebalo je da se održi juče, ali je odložena za 8. februar. Odlaganje je tražio pravni zastupnik MA zbog upoznavanja sa spisima predmeta, kao i sa spisima sporova koje MA vodi pred Privrednim sudom.

Kako je navedeno u tužbi, NTO i MA su bili u poslovnom odnosu sve dok rješenjem suda od 28. aprila 2021. godine u bivšoj nacionalnoj avio-kompaniji nije otvoren stečaj.

“Dana 1. marta sačinjen je i zapisnik o usaglašavanju dužničko povjerilačkih odnosa. Na dan 31. decembar 2020. godine utvrđeno je da Montenegro erlajnz duguje na ime obaveza za period od 1. novembra do 31. decembra 2020. iznos od 213.000 eura, na ime datih avansa 836.000 eura i na ime participacije za sajamske nastupe iznos od 7.275,47 eura”, piše u tužbi u koju je Dan imao uvid.

U tužbi se navodi i da je NTO nakon otvaranja stečajnog postupka predmetno vještačenje prijavilau zakonskom roku, što je stečajni upravnik osporio. U tužbi se, između ostalog, navodi da su ovlašćeni zaposleni u više navrata pokušavali da stupe u kontakt sa tuženim, a nakon što je kontakt uspostavljen informisani su daće dobiti zaključak oupućivanju na parnični postupak.

Tadašnji stečajni upravnik MA Saša Zejak u odgovoru na tužbu osporio je potraživanje u potpunosti ističući da je nesporno da je podnosicu tužbe bi lo poznato da je stečajni dužnik bio nesposoban za plaćanje, budući da je zapisnik o potvrđivanju duga kojim je prekinuta zastara potpisan u periodu manjem od šest mjeseci od podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka.

NTO je 2017. godine dala 3,6 miliona eura avansa MA. Taj novac je dat na osnovu interne odluke Vlade, a o isplati se saznalo tek kada je objavljen izvještaj revizora. Mnogima je tada bilo nelogično da NTO daje 3,6 miliona avansa za MA, s obzirom na to da je taj iznos znatno veći od godišnjeg budžeta NTO.

Vlada Zdravka Krivokapića skinula je oznaku tajnosti sa dokumenta kojim je avans tadašnjem avio-prevozniku dat od strane NTO.

Ono što je nepoznanica jeste sa koje budžetske stavke je NTO tada uplatila Montengro erlajnzu avans. Revizorska kuća “MV Konsalt” je u reviziji poslovanja MA za 2019. godinu nave la podatak da ta kompani ja ima obavezu prema NTO za primljeni avans od 2,3 miliona eura. U izvještaju nije bilo podatka zašto je NTO dala taj novac, a ta svota nije postojala ni u dokumentima NTO.

Prema podacima iz budžeta za 2018. godinu, ukupan budžet NTO je bio 1,9 miliona eura, ili za oko 400.000 manji od iznosa koji je avansno dat Montenegro erlajnzu. Zakonom o budžetu Crne Gore u 2021. godini Nacionalnoj turističkog organizaciji bilo je opredijeljeno oko 2.800.000 eura. Istim aktom za ovu godinu, turističkoj organizaciji je namijenjeno oko 900 hiljada, dok su za narednu predviđena preko tri miliona.

Montenegro erlajnz je prizemljio avione krajem 2020. godine, kada je nova vlada saopštila da ne može pomagati to preduzeće.

Vlade DPS-a nezakonito pomagale MA

Montenegro erlajnz je nedavno promijenio stečajnog sudiju i stečajnog upravnika, jer su bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić i upravnik Saša Zejak u protivoru.

Za stečajnog sudiju je imenovan je Ivan Kovačević, dok je novi stečajni upravnik Milan Radulović.

MA su prethodne vlade na čijem čelu je bio DPS godinama pomagale sa desetinama miliona eura. To, međutim, nije bilo dovoljno, jer je MA svaku godinu završavao sa debelim minusima. Pomoć koju su vlade davale bila je nezakonita. Revizori su odavno ukazivali da bez pomoći države kompanija ne može da leti. To se pokazalo tačnim, jer čim je Vlada rekla da neće davati novac, avioni MA su prizemljeni.

Kompanija je imala oko 100 miliona gubitka prije uvođenja stečaja.

Izvor: Dan

Check Also

“AMB Tours” je trajekt “Prizna” kupio za 252.000 eura

Hrvatska državna brodarska kompanija “Jadrolinija” za “Vijesti” je zvanično saopštila da je 53 godine stari …

One comment

  1. Jel ovo vic? Kakav crni avans… Nisu imali pravo ni da prenesu sredstva…

Leave a Reply

Your email address will not be published.