Likvidna aktiva banaka u septembru 1,93 milijardi

Likvidna aktiva banaka u septembru je iznosila 1,93 milijarde eura, što je 3,2 odsto više nego u avgustu.

Likvidna aktiva banaka u septembru je u odnosu na isti mjesec prošle godine bila veća 36,37 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju septembra iznosila je 6,1 milijardu eura i zabilježila je rast od 1,38 odsto u odnosu na avgust, dok je na godišnjem nivou ojačala 18,32 odsto.

U strukturi aktive banaka, u septembru su dominantno učešće od 60,09 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 26,38 odsto, hartije od vrijednosti sa 12,57 odsto, dok se 0,96 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,38 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 10,05 odsto, pozajmice sa 5,5 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,07 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju septembra iznosio je 613,2 miliona eura i na mjesečnm nivou bilježi rast od 0,47 odsto, a na godišnjem pad od 2,46 odsto.

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.