Najbolje plaćeni zaposleni u sektoru finansija, najveće plate u Titvu, najmanje u Andrijevici

Prosječna zarada u martu bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori po podacima Uprave za statistiku MONSTAT iznosila je 720 eura. Najveće zarade su dobili zaposleni u sektorima finansija 1184 eura i energetike 1094. Najmanje zarade zabilježene su u administrativnim i uslužnim djelatnostima 580 eura. Što se opština tiče najveće plate su u oktobru zabilježene u Titvu 879 eura, a najmanje u Andrijevica 584.

Veću platu od prosjeka u državi primili su zaposleni u sektorima vađenje ruda i kamena 896 eura, informisanje i komunikacije 876, zdravstvena i socijalna zaštita 858, poslovanje s nekretninama 841, državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 745, saobraćaj i skladištenje 739 eura.

Zarade manje od državnog prosjeka u oktobru evidentirane su u sektorima obrazovanje 709 eura, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 689, građevinarstvo 672, usluge smještaja i ishrane 668, snabdijevanje vodom, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 661, ostale uslužne djelatnosti 648, upravljanje otpadnim vodama 646, umjetnost, zabava i rekreacija 633, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala 608, prerađivačka industrija 595, administrativne i pomoćne uslužne djelatnost 580 eura.

Zarade po opštinama

Osim Tivta gdje je prosječna zarada u oktobru iznosila 879 eura, zaradu veću od prosječne, dobili su zaposleni u Kotor 749, Podgorici 746, Pljevljima 744 i na Cetinju 725 eura.

Opštine u kojima su zarade niže od državnog prosjeka su: Nikšić 701, Bar 700 eura, Budva 693, Kolašin 687, Berane 683, Plužine 676, Plav 674, Mojkovac 665, Žabljak 664, Danilovgrad 656, Herceg Novi 654, Šavnik 647, Rožaje 637, Tuzi 625, Bijelo Polje 623, Ulcinj 619, Petnjica 615, Gusinje 601 i Andrijevica 584 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar ove godine iznosila je 793,90 eura. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 373 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 421 euro.

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.