Tuzi opet blokirale Plantaže

Opština Tuzi je juče blokirala račun kompanije “Plantaže” na iznos od 746.600 eura na ime poreza na nepokretnost za 2022. godinu, potvrdili su “Vijestima” iz ove kompanije, navodeći da im ova blokada,za koju oni smatraju da je nezakonita, ugrožava likvidnost, isplatu zarada i da dovodi u pitanje opstanak kompanije.

Već dvije godine uprava “Plantaža” i administracija predsjednika Opštine Nika Đeljošaja se spore oko načina obračuna ovog poreza. Za četiri godine Opština je naplatila, najčešće blokadama, iznos od 2,9 miliona eura, dok iz kompanije tvrde da bi poreska obaveza po ovom osnovu za sve četiri godine trebala iznositi oko milion eura.

Opština porez obračunava na navodnu vrijednost imovine kompanije koju je njen vještak sada procijenio na 313 miliona eura, dok je revizorska kuća “Ernst & Young” utvrdila da ona vrijedi 105 miliona.

Iz kompanije navode da su više puta sa ovim problemom upoznali Vladu i javnost, ali da nije bilo efekta, zbog čega smatraju i da “očigledno za opštinu Tuzi ne važe zakoni Crne Gore, i da institucije sistema i pravni poredak ne mogu da zaštite
Plantaže.

Oni navode da im je na istu imovinu za 2019. godinu naplaćen porez u iznosu od 588.768,57 eura, za 2020. od 678,321,45 eura,za 2021. od 888.805,98 eura i za 2022. godinu u iznosu od 741.018,05 eura.

“Opština Tuzi je porez na nepokretnost za 2019, 2020. i 2021. godinu utvrdila na način što je angažovala vještaka poljoprivredne struke sa zadatkom da utvrdi tržišnu vrijednost poljoprivrednog zemljišta. Međutim, prilikom utvrđivanja vrijednosti zemljišta, angažovani vještak je očigledno namjerno ‘prenaduvao’ vrijednost zemljišta, koristeći pogrešnu metodologiju,koju vrijednost nadležni organi Opštine koriste kao osnovicu za obračun poreza na nepokretnost. Kompanija ‘Plantaže’ sva rješenja glavnog administratora opštine Tuzi za 2019,2020.i 2021.godinu pobija pred Upravnim sudom. Međutim, pokretanje upravnog spora protiv upravnih akata ne odlaže izvršenje, pa dok Sud u konačnom ne odluči,odnosno dok nadležni organi opštine Tuzi ne donesu zakonito rješenje, mogu proći godine,a za koje vrijeme novčana sredstva kompanije Plantaže su prenijeta na žiro-račun opštine Tuzi,što je u ovom trenutku ogroman udar na likvidnost kompanije, i dovodi u pitanje njen opstanak”, naveli su iz “Plantaža”.

Poučena tim iskustvima, kompanija je angažovala renomiranu firmu “Ernst & Young” za sačini Izvještajem o procjeni imovine koja je predmet oporezivanja za 2022.godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS16). Na osnovu te procjene, koja je postala knjigovodstvena vrijednost, i domaćih propisa koji se odnose na ovaj porez, “Plantaže” su predale poresku prijavu.

Međutim, Opština Tuzi ponovo angažuje vještaka radi utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti, pa je 26. jula kompaniji dostavila nalaz vještaka poljoprivredne struke Srđana Soškića, nakon čega je počeo postupak utvrđivanja poreske obaveze.

Naša kompanija je tokom trajanja ovog procesa, nadležnim organima opštine Tuzi u više navrata ukazivala na nezakonitost u postupanju,pa smo izjavili prigovor na nalaz vještaka, izjasnili se na rezultate ispitnog postupka i na izmijenjenu poresku prijavu. Ukazali smo i da bi utvrđivanje poreza na ovaj način bilo krivično djelo, naveli su iz kompanije.

Oni su kazali da se prema crnogorskim zakonima porez utvrđuje na knjigovodstvenu, a ne tržišnu vrijednost, kao i da za takvu procjenu nije kvalifikovan vještak poljoprivredne već računovodstvene struke.
Evidentno je da vještak po nalogu Opštine Tuzi, iz godine u godinu,bez ikakvih jasnih parametara, mijenja vrijednost zemljišta, a koje nalaze Opština koristi kao osnov za utvrđivanje poreza na nepokretnost, naveli su iz “Plantaža.

Oni kažu i da je Opština angažovala vještaka prije nego što je izvršila inspekcijski nadzor kancelarijsku kontrolu i prije nego što je mogla uočiti navodne nedostatke u poreskoj prijavi.

Umjesto da Sekretarijet opštine Tuzi utvrdi visinu poreza shodno podnijetoj poreskoj prijavi na iznos oko 250.000 eura, ovaj organ visinu poreza utvrđuje na iznos od oko 740.000 eura, i tako gotovo pola miliona eura nezakonito ‘otima’ kompaniji, saopštili su iz “Plantaža”.

Upravni sud još nije odlučio ni o tužbi “Plantaža zbog na isti način određenog poreza za 2020. godinu.

Đeljošaj: Stručno smo utvrdili vrijednost imovine

Đeljošaj je na svojoj fejsbuk stranici 31. oktobra naveo da Ernst & Young nema reference za procjenu vrijednosti zemljišta i nepokretnosti, zbog čega je Opština angažovala najbolje stručnjake koje ima Crna Gora, izvršila detaljnu analizu i stručno i kvalitetno utvrdila procjenu imovine Plantaža na svojoj teritoriji.

Menadžmentu kompanije, sam na sastancima ukazivao nekoliko puta, da, ako ne budu djelovali i ispravili vrijednost državne imovine, ulaze u zonu krivičnog djelovanja jer umanjuju, namjerno i svjesno, vrijednost kompanije, kazao je tada Đeljošaj poručujući na kraju Porez opštini Tuzi platićete na osnovu fer procjene.

Izvor: Vijesti

Check Also

Željezarci: Ako do ponedjeljka ne bude poziva iz EPCG, počinjemo proteste

Radnici Željezare na današnjem zboru odlučili su da čekaju do ponedjeljka 6. februara zvaničan poziv …

Leave a Reply

Your email address will not be published.