Za 14 godina od kompanije doMEn u budžetu 33,7 miliona eura

Za 14 godina, odnosno od 2008. do 2021. godine, poslovanja kompanije doMEn d.o.o, od registracije domena budžet Crne Gore je prihodovao 33.771.140 eura, navedeno je u analizi rada Agenta registracije domena .me sa pregledom pravnih, finansijskih i tehničkih efekata realizacije Ugovora o Agentu registracije domena .me za period od 2008. godine do danas koji je Vlada usvojila na današnjoj sjednici.

U Analizi se navodi da su međusobna prava i obaveze kompanije doMEn d.o.o i Vlade precizirane Ugovorom o agentu registracije domena .me i njegovim aneksima i izvršavaju se shodno ugovorenim odredbama i u skladu sa dogovorenim procedurama.

Takođe, Agent registracije je uspješno obezbijedio globalnu prepoznatljivost domena .me i odgovarajuću finansijsku korist Vladi Crne Gore.

“Za 14 godina (od 2008. do 2021. godine) poslovanja kompanije, od registracije domena Budžet Crne Gore je prihodovao 33.771.140 eura. Osim toga, u periodu od 1. januara do 5. oktobra 2022. godine kompanija je uplatila u Budžet 2.332.114 eura. Uvažavajući činjenicu da je u posmatranom periodu zabilježen veći iznos uplata Budžetu Crne Gore u odnosu na 2021. godinu, kada je zabilježen najveći godišnji prihod od početka registracije nacionalnog domena, očekuje se da će se do kraja ove godine nastaviti trend rasta prihoda po ovom osnovu, te da će 2022. godina premašiti rezultate ostvarene u prethodnim godinama”, navedeno je u saopštenju Vlade.

S obzirom na to da Ugovor ističe u martu 2023. godine, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da započne pregovore sa kompanijom doMEn u cilju bolje valorizacije crnogorskog internet brenda .me.

Izvor: Pobjeda

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

Leave a Reply

Your email address will not be published.