Adriatic banka zapošljava: Rukovodilac Filijale Budva

Rukovodilac Filijale Budva

Svrha posla: Organizacija i koordinacija rada filijale

Radne obaveze i dužnosti:

 • Razrađuje uputstva za rad sa zaposlenima u filijali
 • Vrši kompletnu kontrolu poslovanja filijale
 • Prati zakonske promjene i njihovu implementaciju u poslovanju filijale
 • Prati i organizuje rad zaposlenih u filijali na svim poslovima platnog prometa, kreditnih i drugih poslova na malo, kreditnih i drugih poslova sa privredom
 • Sačinjava prijedlog komercijalnog i tržišnog plana za članove prodaje u filijali
 • Kontroliše izvršenje plana, pravi korekciju plana u toku izvršenja  po nalogu neposrednog rukovodioca i odgovara za ostvarenje planova  u domenu poslovanja sa fizičkim licima i malim i srednjim preduzećima
 • Prati minusna salda po tekućim računima i stara se o sprovođenju dozvoljenih prekoračenja na zahtjev klijenta uz odluku nadležnog kreditnog odbora
 • Daje predloge za izmjene i uvođenje novih proizvoda i usluga shodno interesovanjima i potrebama klijenata
 • Saradnja sa relevantnim organizacionim jedinicama na unaprijeđenju x-selling aktivnosti u filijali
 • Obezbjeđuje pravovremeni protok informacija između Centrale Banke i filijale
 • Vrši obuku zaposlenih u filijali
 • Vrši kontrolu rada blagajni
 • Stara se o optimalnoj snabdjevenosti gotovine u filijali
 • Prati i odobrava promjene u saključarstvu
 • Saradnja sa relevantnim organizacionim jedinicama na unaprijeđenju x-selling aktivnosti u Banci

Neophodne kvalifikacije: Visoka/Viša stručna sprema

Radno iskustvo: Minimum 24 mjeseca

Znanja i vjestine neophodne za ovu poziciju:

 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru

Svi zainteresovani kandidati se na oglas mogu prijaviti slanjem biografije na: [email protected] najkasnije do 30. 11. 2022. godine.

Check Also

Bogat praznični program u Ulcinju: Nastupiće Sergej Ćetković, Marko Luis, Ledri Vula…

Manifestacija “Sweet December” organizuje se u Ulcinju od 15. decembra do 10. januara. Zvučna muzička …

Leave a Reply

Your email address will not be published.