Ako ne bude dogovora, struju će prodavati na berzi

Zbog enormnog rasta cijena električne energije na svjetskim tržištima pojedini crnogorski povlašćeni proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora (OIE), vlasnici malih hidroelektrana (mHE), vjetroelektrana (VE) i solarnih elektrana (SE) najvjerovatnije će izaći iz sistema podsticaja i električnu energiju će prodavati na međunarodnom tržištu, ako se ne poveća otkupna cijena, rekao je Pobjedi vlasnik kompanije Igma Energy iz Andrijevice Igor Mašović.

On je vlasnik dvije i suvlasnik osam mHE u Crnoj Gori. U sistemu podsticaja je 39 izvora električne nergije i to dvije vjetroelektrane – Krnovo i Možura, 32 mHE i pet solarnih, ukupne instalisane snage 167 megavata, što je, primjera radi, više od polovine HE Perućica, čija je instalisana snaga 307 megavata.

Nude dogovor

– Pokušaćemo da dođemo do dogovora sa Crnogorskim operatorom tržišta električne energije (COTEE) i sa Elektroprivredom (EPCG). Ako oni ne budu imali razumijevanja i ako ne nađemo prihvatljiv dogovor za obje strane, šta nam preostaje bez da izađemo iz sistema podsticaja i da električnu energiju prodajemo na tržištu – kazao je Mašović Pobjedi.

Dodao je da bi taj dogovor podrazumijevao veću otkupnu cijenu električne energije.

– Sadašnja otkupna cijena je značajno niža od tržišne, te smatramo da ima dosta prostora da se poveća, a što bi svakako bilo značajno manje nego što je cijena po kojoj EPCG kupuje na tržištu – rekao je Mašović.

Smatra da će sve kompanije koje su vlasnici VE, mHE i SE izaći iz sistema podsticaja na tržište ako ne dođe do dogovora i povećanja otkupne cijene, imajući u vidu da će se cijene električne energije teško vratiti na nivo od prije nekoliko godina.

– Mislim da ćemo svi izaći na tržište, jer nema razloga da nas prozivaju da poslujemo na račun države, a u stvari prodajemo struju nekoliko puta jeftinije od tržišne cijene – izjavio je Mašović.

Istakao je da se ove godine električna energija na tržištima prodavala i po desetak puta većoj cijeni nego što je važeća otkupna cijena za takozvane povlašćene proizvođače iz obnovljivih izvora električne energije u Crnoj Gori.

Iz COTEE-a je Pobjedi rečeno da je ove godine, zaključno sa oktobrom, COTEE od povlašćenih proizvođača (vlasnika mHE, VE i SE) otkupio električnu energiju u prosjeku po cijeni od 97,25 eura po megavatsatu, a a EPCG kao jedini snabdjevač od COTEE-a po cijeni od 85 eura, u skladu sa uredbom o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIE i rješenjem Ministarstva kapitalnih investicija.

– Otkupne cijene električne energije za povlašćene proizvođače utvrđene su propisima Vlade za podsticajni period koji traje 12 godina, dok se cijene na međunarodnom tržištu formiraju zavisno od brojnih faktora koji utiču na ponudu i potražnju za električnom energijom – kazali su iz COTEE-a.

Muk iz EPCG i Vlade

Mašović navodi da vlasnici mHE, VE i SE do sada nijesu dobili zvaničan poziv za razgovore i dogovor od Vlade, COTEE-a i EPCG o eventualnom povećanju otkupne cijene struje.

– Zvanične razgovore i kontakte nijesmo imali, a nezvanične jesmo. Imali smo nezvanični kontakt sa COTEE-om i oni pokušavaju da nađu neki model da bi nas zadržali na našem tržištu, a EPCG nije bila zainteresovana, dok nas iz Vlade nije niko kontaktirao – saopštio je Mašović i dodao da je Elektroprivreda BiH odlučila da malim proizvođačima struju za narednu godinu plaća 180 eura po megavatsatu.

-To je duplo više nego što je podsticajna otkupna cijena struje u Crnoj Gori, dok na berzi ta struja može da se proda i po mnogo višim cijenama – naglasio je Mašović.

Ukazao je da su prošle i ove godine napravljene značajne uštede zbog proizvodnje struje u obnovljim izvorima, jer bi inače tu struju na berzi morali da kupujemo po višestruko višim cijenama. Prema njegovim riječima, EPCG je u prvih devet mjeseci prihodovala blizu 100 miliona eura na račun električne energije proizvedene u obnovljim izvorima, odnosno u mHE, VE i SE.

Podsjećamo da se u prethodnom periodu, tokom izgradnje tih elektrana, te definisanja otkupne cijene u javnosti kreirala negativna slika ne samo o investitorima ovih elektrana već i o donosiocima odluka na državnom nivou, pa su bili na meti čestih kritika pojedinih političara tadašnje opozicije, koji su sada na vlasti, ,,stručnjaka“ i pojedinih ,,eksperata“ iz NVO sektora. I Mašović podsjeća na tu činjenicu.

– Godinama nas, vlasnike malih hidroelektrana, predstavljaju kao državne neprijatelje, dajući medijski prostor raznim NVO, čije je znanje iz ove oblasti upitno, a ne pitajući nijednom stručnjake iz ove oblasti niti se obazirući na pozitivnu praksu iz regiona, već se dozvoljavala ozbiljna medijska manipulacija. Dokaz za to je ovogodišnje spasavanje oko 100 miliona eura, što impliciora više nego pola novca koje smo za zadnju deceniju dobili kao subvenciju, spasavajući sa tim finansije EPCG – naglasio je Mašović.

Predsjednik borda EPCG Milutin Đukanović je lani, samo što je preuzeo tu funkciju, saopštio da će predložiti da se preispita politika subvencija za struju iz iz obnovljivih izvora, te da će zahtijevati da se u rješavanje tog problema uključe i Vlada i Skupština. I pojedine NVO tražile su preispitivanje politike subvencija za električnu energiju.

Izlazak na tržište garantovan u ugovorima

Iz COTEE su našoj redakciji kazali da su povlašćeni proizvođači lani proizveli 485,96 miliona kilovatsati, što je 13,3 odsto ukupne proizvodnje u Crnoj Gori. Pojasnili su da, shodno ugovoru o otkupu struje zaključenim sa svakim povlašćenim proizvođačem, oni imaju mogućnost da plasiraju svoju energiju na tržištu, ali i da se vrate u sistem podsticaja, pri čemu na tržištu moraju biti najmanje 12 mjeseci.

– Imajući to u vidu, kao i to da je COTEE 100 posto regulisani energetski subjekt, želimo da napomenemo da kao operator tržišta kojem su Zakonom o energetici jasno definisana prava, obaveze i odgovornosti, a čiji je prevashodni zadatak da organizuje i upravlja tržištem električne energije, ne može uticati na cjenovnu politiku prema povlašćenim proizvođačima, pa prema tome ni na mogućnost da ih zadržimo u sistemu podsticaja – kazali su iz COTEE-a odgovarajući na pitanje da li treba razgovarati sa proizvođačima iz obnovljivih izvora i pokušati ih sačuvati uz povoljne uslove u proizvodnom porfoliju Crne Gore.

Iz COTEE su podsjetili da Crna Gora, kao i ostale članice Energetske zajednice, odlukom Ministarskog savjeta Energetske zajednice je preuzela obavezu implementacije Direktive 2009/28/EC o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Tom odlukom za Crnu Goru, nacionalni cilj je utvrđen kao procenat od 33 odsto udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u 2020. godini.

Zakonom o energetici definisana je obaveza COTEE-a da zaključuje ugovore o otkupu električne energije sa povlašćenim proizvođačima, koji imaju pravo na podsticajnu cijenu, kao i da zaključuje ugovore sa snabdjevačima i kupcima samosnabdjevačima o kupoprodaji obaveznog proporcionalnog udjela električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Apple sljedeće godine predstavlja najskuplji iPhone do sada

Apple istražuje mogućnost lansiranja još skupljeg iPhone ‘Ultra’ telefona, koji bi bio napredniji od modela …

2 KOMENTARI

  1. Neka izađu iz podsticaja, neka vrate sav podsticaj koji su dobili sa kamatom i naravno da im se naplate koncesije i sve ostalo.

  2. Ne treba brigati. Omunjiće ovo čuveni komunista u mantiji čiko Milutin… Poješće EPCG ali ni tad neće uspjeti da je proda za džabe EPS…

Leave a Reply

Your email address will not be published.