Uskoro zakonska regulativa za rad od kuće i na digitalnim platformama

Reforma sistema socijalne i dječje zaštite treba da bude usmjerena na najugroženije stanovnike, a sistem unapređen na osnovu dobro kreiranih politika, koje će biti bazirane na analizama uz široki konsenzus svih relevantnih društvenih činilaca.

To je rečeno tokom susreta državne sekretarke Edine Dešić sa predstavnicima Svjetske banke o reformama koje sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Na sastanku je bilo riječi i o formalizaciji neformalnog rada, kao i o novim oblicima rada, kao što su rad od kuće i rad na digitalnim platformama, a što je predmet revizije Zakona o radu.

“Sagovornici su se saglasili da su navedene teme od izuzetne važnosti jer se direktno tiču građana, te da je neophodno ove oblasti na adekvatan način i zakonski urediti”, saopšteno je iz Ministarstva.

Od strane Svjetske banke je saopšteno da su inicijative predočene na sastanku dobre, te da će se konsultacije nastaviti sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i sa drugim resorima.

Državna sekretarka Edina Dešić je saopštila da Ministarstvo rada i socijanog staranja ima dobru saradnju sa Svjetskom bankom, te da je važno kreirati politike zasnovane na dokazima, na osnovu detaljno urađenih zakona.

Dešić je navela da se u prethodnom periodu broj korisnika socijalnih davanja uvećao, međutim podrška nije bila usmjerena onima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno onima kojima je socijalna pomoć i najpotrebnija.

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.