Počela 9. regionalna konferencija BIZIT „Re:Start 23“

Prvi dan devete regionalne konferencije BIZIT „Re:Start 23“, koja se održava u hotelu Crowne Plaza u Beogradu otvorio je Milan Dobrijević ispred novoformiranog Ministarstva informisanja i telekomunikacija Srbije, naglašavajući prioritete u narednom periodu.

„Imamo manje, fokusiranije ministarstvo koje više nije pod velikim pokrivačem zajedno sa trgovinom i turizmom. To znači da ćemo u narednom periodu još više akcenta baciti na digitalizaciju i da ćemo ostvariti još bolju sinergiju ministarstva i ostalih institucija. Sem Centra za bioistraživanja, velika vijest ove godine je i osnivanje Centra za četvrtu industrijsku revoluciju, što skupa sa digitalizacijom smatramo apsolutno najvišim prioritetom,“ istakao je Dobrijević.

„Pomenuo bih par prioritetnih aktivnosti za koje smo zaduženi: u narednoj godini očekujemo donošenje i stupanje na snagu novog Zakona o elektronskim komunikacijama, podzakonske akte kojima će se riješiti i sprovesti 5G aukcija, uz dalje unapređivanje informacione bezbjednosti, te mogu najaviti donošenje izmjena Zakona o informacionoj bezbjednosti, zajedno sa formiranjem institucija koje će se baviti time. Izdvojio bih projekat „Povezane škole“, koji je osnova za digitalizaciju obrazovanja, i doći ćemo naredne godine do toga da svaki učenik i nastavnik ima bezbjedan pristup bežičnom Internetu. Drugi važan projekat koji će uticati na sve u ruralnim predjelima jeste širokopojasni internet namijenjen upravo slabije razvijenim krajevima zemlje, za šta je već obezbijeđeno 152,7 miliona eura kredita i donacija. Treći važan projekat radimo sa resorom turizma, a riječ je o jedinstvenoj platformi za digitalnu turističku ponudu Republike Srbije, gdje će biti predstavljeni svi naši turistički lokaliteti“, dodao je on.

Prvo predavanje je održao profesor Dragan Đuričin, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 15 godina predsjednik Saveza ekonomista Srbije, te član Ekonomskog saveta Vlade Republike Srbije skoro jednu deceniju. On je govorio o makroekonomskim pokazateljima za 2023. godinu i ekonomskim prilikama uopšte.

„Živimo u vrijeme univerzalne konektivnosti. Imamo ekonomsku krizu, klimatsku krizu, geopolitičku krizu, biološku krizu, veliki broj problema koji se međusobno prepliću. Naša ekonomija je od 2015. godine u procesu približavanja EU po pitanju ekonomskih performansi, ali je mala, nedovoljno razvijena, ne naročito dobro povezana i pri tome je zemlja bez izlaza na more, a u vremenu deglobalizacije koje će trajati – to je veoma opasna stvar.

Mi imamo trostruki makroekonomski deficit: tekući, kapitalni i fiskalni. Imamo razne strukturalne neravnoteže kao posljedice ekonomskog liberalizma. Ta politika je dovela cijelu svjetsku ekonomiju u veliki problem, pa se pojavljuju ekstremni asimetrični šokovi: klimatske promjene, kovid, geopolitički nesporazumi, uključujući rat u Ukrajini. Oni najviše pogađaju upravo one koji na njih nisu uticali i teško je odbraniti se od njih.

Ako bi se ovakvi trendovi industrijalizacije u svijetu ograničenih resursa nastavili, do 2050. godine bi Sjedinjenim Državama trebala 5,1 planeta, a čak i jednoj Indoneziji, koja je zemlja u razvoju, 1,1 planeta. To je nemoguće“, rekao je on.

Potom je govorio o prelasku sa linearnog na cirkularni ekonomski model, uz objašnjavanje principa funkcionisanja savremene ekonomije, davši prisutnima uvid u kom će se pravcu kretati svjetska ekonomija u narednim decenijama.

Po prvi put na BIZIT-u je održan panel posvećen zdravstvu, pod nazivom „Tehnologija kao lijek, ali ne bez recepta“, a moderator je bio voditelj BIZIT manifestacije Uroš Bogdanović koji je inače po obrazovanju upravo ljekar. Učesnici panela su bili: Ana Govedarica (Roche Srbija), Vukašin Radulović (Heliant) i Jovana Baćanović (molekularni biolog i fiziolog). Oni su razgovarali na temu primjene modernih tehnologija u zdravstvu, ponudili svoja gledišta po pitanju toga gde smo danas u modernizaciji zdravstva, te potrebi objedinjavanja obrazovnih sistema koji u sebi sadrže medicinske i informatičke tehnologije i njihove saradnje na odgajanju budućih stručnjaka.

Vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Dejan Drajić se obratio skupu predavanjem na temu koja je mnogima veoma interesantna, a i široj javnosti postaje sve zanimljivija i koja je jedna od glavnih tema ovogodišnjeg BIZIT-a: Pametni gradovi. Govorio je o ubrzanom rastu gradova, u kojima živi preko 50% svjetske populacije koja sada broji 8 milijardi ljudi, te očekivanjima da će se broj stanovnika u urbanim sredinama duplirati do 2050. Takođe će se povećati i broj automobila na putevima, sa 1,2 milijarde 2015. godine na 2 milijarde do 2050. Sa novih 7.500 stanovnika na sat, pokrivanjem 3% Zemljine površine, 75% potrošnje ukupne svjetske energije i 80% emisije CO2, te očekivanim procentom stanovnika planete od 70%, jasno je da gradovi moraju ozbiljno da porade na svojoj infrastrukturi i načinu funkcionisanja.

„Šta je to pametan grad? On prije svega treba da ima instrumente koji mogu da rade pametna mjerenja, treba da ima sisteme za upravljanje zgradama, infrastrukturne senzore, senzore za praćenje saobraćaja i javne sigurnosne sisteme. Potom treba da bude povezan, s mrežnim okruženjem koje se oslanja na optiku i bežične mreže, te umreženim senzorima. Na kraju, on mora biti inteligentan, odnosno sposoban da obradi ogromnu količinu podataka i dobije vrijednost iz njih, da vrši obradu i analizu u realnom vremenu, te da postoji uniforman i bezbjedan pristup tim podacima kako bi to dovelo do korisnih odluka za svakodnevni život pametnih gradova“, kazao je on.

Nakon toga je organizovan drugi panel prvog dana BIZIT manifestacije. Riječ je o panelu: Pametni gradovi – da li smo spremni? Na ovo intrigantno pitanje odgovarali su učesnici: prof. dr Oliver Tošković (Filozofski fakultet), prof. dr Dejan Drajić (ETF), Jelena Adamović (SHARE Fondacija), Pjer Vučković (CETIN). Moderator panela je bio Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Press-a.

Razmatrana je problematika pametnih gradova, koji stižu kao realnost koju doskora nismo mogli ni da zamislimo, brzo se naviknemo jer su to korisne stvari, a primjećujemo uglavnom kada ne funkcionišu kako treba. Diskutovalo se o urbanim izazovima koje gradovi imaju, a prisutni su bili i predstavnici gradova, koji su govorili o svojim iskustvima o uvođenju pametnih funkcija, odnosno prvim koracima koji su načinjeni ka realnosti pametnih gradova u Srbiji.

Check Also

Rudović: Uvećanje dnevnice do 80 odsto za rad nedjeljom za zaposlene u medijima bi se kosilo sa važećim zakonom

Direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Neđeljko Rudović saopštio je da bi se uvećanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.