Alter Modus zapošljava: Supervizor odjeljenja za IT podršku

Alter Modus (https://altermodus.me/) je mikrokreditna finansijska institucija osnovana 1997. godine sa ciljem pružanja kreditne podrške za razvoj porodičnih i malih biznisa u Crnoj Gori. Danas Alter Modus ima dominantno učešće u ukupnom tržištu mikrokreditnih finansijskih institucija i kontinuirano svoje usluge prilagođava potrebama klijenata koji imaju prihode od samostalne djelatnosti.

Ukoliko želite da se razvijate u uspješnoj domaćoj kompaniji, pozivamo vas da aplicirate za mjesto u našem timu.

Ovim putem oglašavamo sljedeće slobodno radno mjesto:

SUPERVIZOR ODJELJENJA ZA IT PODRŠKU

(mjesto rada – Podgorica)

Zadaci:

 • Praćenje pristiglih HelpDesk zahtjeva, kao i zahtjeva u toku;
 • Rješavanje kompleksnijih HelpDesk zahtjeva u skladu sa internim procedurama (drugi nivo podrške): softver, hardver, core business softver, specijalizovani programi, štampa i skeniranje, kadrovske promjene, štampači i rad na terenu;
 • Održavanje print servera;
 • Podešavanje prava pristupa za core business softver, Active Directory, Mail server i Helpdesk aplikaciju u skladu sa važećim procedurama;
 • Administracija HelpDesk programa;
 • Sprovođenje godišnjeg istraživanja zadovoljstva uslugama IT podrške i predlaganje akcionog plana baziranog na rezultatima istraživanja;
 • Godišnje revidiranje dodijeljenih prava pristupa korisnicima u skladu sa internim procedurama (core business softver, Active Directory, Mail, HelpDesk);
 • Izrada mjesečnih/kvartalnih izvještaja o radu Odjeljenja, kao i učestvovanje u pripremi godišnjeg Operativnog plana Službe za informacione tehnologije;
 • Učestvovanje u projektima unapređenja informacionog sistema i implementaciji novih servisa u okvirima svojih nadležnosti;
 • Izrada specifikacija i učestvovanje u evaluaciji ponuda prilikom nabavki korisničke

IT opreme u skladu sa internim procedurama;

 • Obučavanje novih zaposlenih u Odjeljenju za IT podršku;
 • Iniciranje izmjena  i  dopuna  pravilnika,  procedura  i  uputstava  u  nadležnosti

Odjeljenja;

 • Ostali srodni poslovi po nalogu menadžera Službe za informacione tehnologije.

Zahtjevi:

 • Obrazovanje: Minimum VI nivo – kvalifikacija visokog obrazovanja, Prirodno-matematički fakultet, Elektrotehnički fakultet ili srodno informatičko usmjerenje.
 • Računarska znanja:
 • Dobro poznavanje tehnologija i načina funkcionisanja Enterprise IT operacija; o Dobro poznavanje operativnih sistema i korisničkog računarskog hardvera; o Debagovanje softverskih i hardverskih problema, rješavanje problema;

o  Upućenost u računarsku sigurnost;

 • Poznavanje upravljanja user access control sistemima servisa, aplikacija i file sistema.
 • Vozačka dozvola: Dozvola B kategorije, aktivan vozač.
 • Strani jezici: Engleski, srednji nivo.
 • Kompetencije: Planiranje i organizacija, Rad s ljudima, Primijenjivanje ekspertize i tehnologije.
 • Radno iskustvo: Minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Ukoliko ste zainteresovani za rad na gore navedenoj poziciji, radnu biografiju možete dostaviti zaključno sa 17.11.2022. godine na imejl [email protected]

Sve kandidate koji budu dio užeg izbora kontaktiraćemo najkasnije do 21.11.2022. godine.

Pružamo jednake mogućnosti svim našim zaposlenima, kao i kandidatima koji apliciraju za posao, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, godine, pol, političko ili bilo koje drugo opredijeljenje.

Unaprijed se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i interesovanju za rad u našoj kompaniji.

Check Also

NLB Banka zapošljava na više pozicija u različitim sektorima

NLB Banka zapošljava Trenutno je otvoreno više pozicija u različitim sektorima

Leave a Reply

Your email address will not be published.