Imovina “Plantaža” procijenjena na 340 miliona eura

Od 20 preporuka koje je Državna revizorska institucija (DRI) dala Plantažama na finansijski izvještaj za 2018. godinu, polovina i dalje čeka realizaciju.

DRI je kontrolnom revizijom utvrdio da su Plantaže u odnosu na njihove preporuke iz revizije sa duplim negativnim mišljenjem na finansije i poslovanje iz 2018. godine, ostvarile značajne rezultate, ali da se i dalje registruje kršenje propisa iz unutrašnje revizije, zaštite zdravlja na radu, popisa imovine i blagajničkog poslovanja.

PREPORUKE

Plantaže su, po preporuci revizora, formirale tim i odredile lice odgovorno za unutrašnje kontrole, ali sistematizacijom nijesu predvidjeli obavezni sertifikat za internog revizora. Između ostalog, nije izrađen plan unapređenja upravljanja i kontrola, kao ni registar rizika, strateški plan, godišnji plan revizije, a Skupštini akcionara nijesu dostavljeni izvještaji o ovim pitanjima. Unutrašnja revizija tokom prošle godine nije planirala ni obavljala pojedinačne revizije, niti pripremala izvještaj rukovodstvu. Iako su Plantaže po preporuci u maju prošle godine formirale revizorski odbor od tri člana, DRI i dalje ovu preporuku ocjenjuje djelimično realizovanom, jer odbor nije mogao da daje mišljenja niti da prati preporuke unutrašnje revizije, jer je nije ni bilo. I dalje nijesu poznati rizici rada u Plantažama, jer se još čeka na akt o procjeni rizika za svako radno mjesto zajedno sa mjerama za njihovo otklanjanje.

Zbog neusklađenosti podataka o imovini iz popisa i poslovnih knjiga, Plantaže su angažovale nezavisnog procjenitelja koji je vrijednost imovine procijenio na 339,6 miliona eura. Tako Plantaže posjeduju 40,8 miliona kvadrata, od čega je 38,6 miliona poljoprivredno zemljište, malo preko dva miliona kvadrata građevinsko, dok je 114,5 hiljada kvadrata klasifikovano kao ostalo zemljište. Ipak, kako nijesu donijete odluke o popisu imovine niti su revizorima dostavljeni listovi nepokretnosti, ali i zbog razlike od 61,5 hiljada kvadrata zemljišta između evidencije procjenitelja i popisne komisije, revizori su i ovu preporuku ocijenili djelimično realizovanom. Istu ocjenu dobila je i preporuka koja se odnosi na adekvatno evidentiranje promjena na imovini.

TROŠKOVI

Plantaže su, suprotno preporuci DRI, nastavile sa isplatom akontacija u većem iznosu nego što je za putovanje potrebno, a zaposleni su neutrošeni novac vraćali u roku od mjesec. Pojedine putne naloge pratili su detaljni podaci o poslu, dok je u nekim postojala samo informacija o sastanku, a troškovi značajnog broja naloga nijesu adekvatno pravdani. I dalje nema posebne procedure o načinu i rokovima isplate dividende u zavisnosti od kategorije akcionara, kao i njihovom informisanju o raspodjeli. Prilikom zapošljavanja i dalje nema provjere o ispunjavaju uslova iz sistematizacije, slobodna radna mjesta nijesu oglašavana, već su pojedini zaposleni sporazumno preuzimani, uglavnom iz agencija. Iz personalnih dosijea nije se moglo utvrditi da li pojedini ispunjavaju uslove, a dokazi o stručnoj spremi i znanju engleskog jezika nijesu dostavljeni revizorima, iako su to tražili. Kolegijum kojim je upravljao senator Zoran Jelić sa predsjedavajućim Senatom Nikolom N. Kovačevićem uputiće ovaj izvještaj Vladi i ministarstvima finansija i poljoprivrede, kao i nadležnim skupštinskim odborima, a Plantažama je dato pola godine da realizuje preostale preporuke i o tome ih izvijesti, prenosi Pobjeda.

Naplaćen četvrti dio stambenih kredita

Plantaže su, po preporuci, počele da naplaćuju potraživanja od zaposlenih, nakon što je DRI utvrdila da je jedan dio ostao nenaplaćen nakon prestanka radnog odnosa ili penzionisanja. U ranijem izjašnjenju su ukazali da od zaposlenih naplaćuju dugove, ali ne i za stambene kredite, jer je bord direktora otplatu stopirao još prije deset godina. Tu odluku je, prije dvije godine, novo rukovodstvo stavilo van snage.

Revizori su utvrdili da su zaposleni u Plantažama po osnovu stambenih kredita dugovali 1,8 miliona eura. Tokom prošle i ove godine naplaćeno je ukupno 417 hiljada eura, od čega je sa 179 hiljada u potpunosti izmireno 15 kredita. Plantaže su tužile radnike koji ni nakon opomene nijesu nastavili da otplaćuju kredit.

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.