DRI najavila kontrolnu reviziju “Plantaža”

Državna revizorska institucija (DRI) bi do kraja godine, između ostalog, trebalo da obavi kontrolnu reviziju preduzeća Plantaže, najavili su njeni predstavnici.

Predsjedavajući Senatom i senator, Nikola Kovačević, kazao je na konferenciji za novinare da je do kraja godine planirana revizija Radio televizije Crne Gore, Fonda za zdrastveno osiguranje, Uprave za šume, tri diplomatsko konzularna predstavništva, kao i revizija uspjeha na temu rodno odgovornog budžetiranja.

Predstavnici DRI su na konferenciji predstavili godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period od oktobra prošle do istog mjeseca ove godine.

“Siguran sam da će nam godišnji izvještaj koristiti da dalje promovišemo naš rad i ulogu u društvu, a sve u cilju ostvarivanja dodatne vrijednosti u životima građana”, kazao je Kovačević.

Konferenciji su, pored Kovačevića, prisustovali senatori Zoran Jelić i Milan Dabović, kao i sekretarka institucije Dobrila Glomazić.

Kovačević je saopštio da je DRI dostavila izvještaj o reviziji Predloga zakona o završnom računu buždeta Crne Gore u propisanom roku, kao i godišnji izvještaj Skupštini i Vladi, čime je ispunila svoje ustavne i zakonske nadležnosti.

U izvještajnom periodu objavljeno je 35 izvještaja o reviziji. DRI je dala ukupno 615 preporuka i 60 mišljenja.

Kovačević je podsjetio da je Evropska komisija (EK) prepoznala doprinos DRI u oblasti upravljanja javnim finansijama, što pokazuju pozitivne ocjene date u posljednje objavljenom izvještaju za Crnu Goru.

On je poručio da DRI u kontinuitetu osnažuje saradnju sa regionalnim i međunarodnim vrhovnim revizorskim institucijama.

Check Also

Pogledajte najnoviju Bloombergovu listu milijardera

Najnovija Blumbergova lista milijardera nje donijela novina kada je u pitanju prva petorka. Na prvom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.