Aerodrom Podgorica

Na putovanja 100.000, na karticu 40.000 eura

Menadžment državnog preduzeća Aerodromi Crne Gore (ACG) za vrijeme mandata bivšeg izvršnog direktora Gorana Jandreoskog na službena putovanja potrošio je više od 100.000 eura, dok je utrošak novca sa službene platne kartice kojom je raspolagao Jandreoski veći od 40.000 eura.

To tvrde izvori “Vijesti” iz ACG, dodajući da sve te troškove nije napravio sam Jandreoski, već i njegov zamjenik Petar Radulović i neki od članova bivšeg i aktuelnog odbora direktora kompanije.

Iz ACG nijesu “Vijestima” zvanično ni potvrdili, ni demantovali te informacije, dok je Jandreoski u telefonskom razgovoru kazao da nema zvanično analitičke kartice u vezi utroška novca za službena putovanja i sa službene kartice, ali da “realno, zaista sumnja da su ti troškovi toliki.

Zahtjev o SPI

“Vijesti” su 4. oktobra, po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama (SPI), tražili od državne kompanije da dostave putne naloge za sva službena putovanja sa obračunom isplaćenih putnih troškova i dnevnica za svako od tih putovanja pojedinačno za Jandreoskog (od 19. jula 2021. do 2. avgusta 2022.godine),Radulovića (od 15. juna 2021. do 1. oktobra 2022. godine) i predsjednika odbora direktora Eldina Dobardžića (od 15. marta 2021. do 1. oktobra 2022. godine).

Iz ACG su otćutali ovaj zahtjev i tako povrijedili Zakon o slobodnom pristupu informacijama koji nalaže da se o zahtjevu mora donijeti rješenje kojim se prihvata ili odbija u roku od maksimalno 15+8 dana. Zbog toga su “Vijesti” uputile žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Iz PR službe ACG, nezvanično je rečeno da su na vrijeme upoznali nadležne u toj firmi sa zahtjevom po SPI, ali da bez odobrenja osoba nadležnih za SPI u toj kompaniji, ne mogu odgovoriti na ta pitanja. Nezvanično nam je rečeno i da o tom zahtjevu lično odlučuje Dobardžić i da je zbog toga, izvjesno da tražene podatke nećemo dobiti.

Upravni odbor ACG je imenovala bivša Vlada premijera Zdravka Krivokapića, a njime je predsjedavao Nebojša Đoković (DF).

Taj odbor je po sprovedenom međunarodnom konkursu izabrao Jandreoskog za direktora lani i on je tu funkciju pokrivao od 19.jula prošle do početak avgusta ove godine, kada ga je smijenio novi Odbor direktora koji je imenovala Vlada premijera Dritana Abazovića, a čiji je predsjednik Eldin Dobardžić, koji je bio član i u prethodnom odboru.

Novi odbor je na mjesto Jandreoskog izabrao Vladana Draškovića, koji je do tada bio pomoćnih direktora za komercijalne operacije ove firme. Drašković za sobom ima bogato iskustvo u komercijalnoj avijaciji i poslovanju aerodroma iz Njemačke, Rusije i Nigerije, dok u toj problematici, ni stručnosti, ni radnog skustva nema niko od članova dva posljednja Odbora direktora koji su imenovani po partijskom ključu.

Upućeni tvrde da su se oni često miješali u vođenje preduzeća na dnevno-operativnom nivou, pojavljivali na brojnim uskostručnim, ali i turističko-promotivnim skupovima u inostranstvu, te su vodili pregovore sa stranim avio-kompanijama…

Dobardžić je u proteklih nešto više od godinu, prema zvaničnim saopštenjima državne kompanije,bio vrlo agilan u službenim putovanjima širom regiona, Evrope, ali i Bliskog istoka. Zvanična saopštenja kompanije pokazuju i da je među većim “službenim putnicima” proteklih godinu dana bio i zamjenik izvršnog direktora Petar Radulović,inače sin poslanika i visokog funkcionera PzP-a Branka Radulovića.

Jandreoski: Ni blizu realnosti

Jandreoski je “Vijestima” kazao da kod sebe nema analitičke kartice o utrošku novca te kompanije za službena putovanja, odnosno plaćanja sa službene kartice u vrijeme njegovog mandata, ali da realno, zaista sumnja da su oni toliki.

“Mislim da trošak od 100.000 eura za službena putovanja nije ni blizu realnosti jer je bio mali broj putovanja na koja je istovremeno išlo više od dvoje ljudi iz izvršnog menadžmenta ili odbora direktora. Izuzetak su samo dva takva slučaja iz oktobra prošle i početka ove godine kada smo svi zajedno putovali na dva stručna događaja u organizaciji Aerodroma Srbije, na Zlatibor, odnosno u Beograd. Sve ostalo bila su individualna putovanja, ali svako od njih bilo je isključivo u vezi naših core business aktivnosti komercijalne avijacije i poslovanja aerodroma”, kazao je Jandreoski.

Naglasio je da nikada nije bilo nefunkcionalnih, odnosno,službenih putovanja koja nisu imala opravdanje gledano kroz djelatnost i poslovanje ACG, te da je on lično tražio da članovi odbira direktora idu na neka od tih putovanja.

U pitanju su ljudi koji ne dolaze iz sektora komercijalne avijacije ni sa njome povezanih djelatnosti, pa sam stoga smatrao korisnim za njih i kompaniju da članovi Odbora direktora idu na neke od tih, za našu industriju, veoma važnih skupova i sastanaka, da se upozanju sa najnovijim trendovima u komercijalnoj avijaciji i aerodromskoj djelatnosti, kao i da stiču kontakte i poznanstva sa ključnim igračima na tržištu. Ipak, nema šanse da su troškovi tih službenih putovanja bilo toliko visoki, istakao je Jandreoski.

Domaćinski upravljali službenom karticom izvršnog direktora

Jandreoski je negirao i da je sa službene platne kartice kojom je raspolagao potrošeno više od 40.000 eura, podvlačeći da prilikom korišćenja te kartice nikad nije bilo nikakvih zloupotreba.

Sa nje su se bukirali i plaćali troškovi avio-karata na linijama prvenstveno loukost avio-prevoznika, te smještaja na službenim putovanjima za cijeli menadžment i generalno, reprezentacija kompanije kod poslovnih partnera. Realno, za u prosjeku možda dva službena putovanja mjesečno i možda jedan službeni ručak ili večeru nedjeljeno, ne može da se nabilduje toliki trošak na službenoj kartici, rekao je Jandreoski, dodajući da se sa tom karticom za vrijeme njegovog manadata domaćinski ponašalo.

Izvor: Vijesti

Check Also

TOP 10 električnih vozila s najvećim dometom

Domet se često navodi kao jedna od najvećih mana električnih vozila (EV). Do skoro, prosječni …

Leave a Reply

Your email address will not be published.