Osiguravajuća društva spremna da otkupe dio državnih zapisa

Osiguravajuća društva koja posluju u Crnoj Gori veoma su prisutna na tržištu kada je riječ o državnim hartijama, a spremna su da u tom dijelu i dalje budu partneri države.

To je danas rečeno tokom sastanka sa ministrom finansija, mr Aleksandrom Damjanovićem, na kome se, između ostalog, govorilo o interesovanju osiguravajućih društava za učešće u namjeravanoj emisiji državnih zapisa, posredstvom kojih država planira da nadomjesti dio nedostajućih budžetskih sredstava.

“U otvorenom i dinamičnom razgovoru, analizirani su uslovi poslovanja i izazovi sa kojima se suočava osiguravajući sektor, uz sagledavanje perspektiva za unaprjeđenje zakonskog i institucionalnog okvira, kao realnom podsticaju za relaksiranije poslovanje i širenje njegovog obima. Takođe su razmijenjena mišljenja o aktuelnim trendovima na tržištu osiguranja i usklađenosti zakonske regulative u ovoj oblasti”, rečeno je iz resornog ministarstva.

Damjanović je zahvalio na interesovanju za nastavak i širenje saradnje, uz ocijenu da u sektoru osiguranja “počiva veliki potencijal na čijem razvijanju treba raditi i u ovim, globalno posmatrano, teškim vremenima”.

“Vlada, u sprezi sa osiguravajućim društvima, radiće na dodatnom unaprjeđenju uslova za poslovanje, jer je i za njih veoma bitna finansijska stabilnost zemlje i predvidivost u ekonomskim politikama, kojoj Vlada u potpunosti teži”, zaključio je Damjanović.

Check Also

“AMB Tours” je trajekt “Prizna” kupio za 252.000 eura

Hrvatska državna brodarska kompanija “Jadrolinija” za “Vijesti” je zvanično saopštila da je 53 godine stari …

2 KOMENTARI

  1. ????? What ?????

  2. Postovani,
    da li postoji mogućnost da neka osiguravajuća kuca sa velikim renomeom preuzme zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.