Noćni letovi u Tivtu koštali bi desetine miliona eura

Noćni letovi na aerodromu Tivat su priča koja se odavno priča, a ništa se ne radi da se konkretizuje. Konsultant je angažovan 2019. godine i tu se stalo po pitanju realizacije te ideje.

-Nastojanja da se na aerodromu Tivat omoguće noćni letovi traju decenijama (od kraja osamdesetih godina prošlog vijeka). Razvojem navigacionih postupaka približava se ovom cilju, međutim, postoji niz izazova po tom pitanju. S tim u vezi potrebno je riješiti veći broj pitanja koja se mogu podijel iti u dvi je velike grupe, a to su: projektovanje instrumentalnih navigacionih postupaka koji bi mogli da se koriste u noćnim uslovima i ispunjavanje preduslovau smislu infrastrukture na samom aerodromu, naveli su iz Aerodroma Crne Gore.

Konsultant koji je angažovan 2019. godine je francuska kompanija Navblue (kompanija iz grupe Airbus). Oni su za sada završili projektovanje tri navigaciona postupka, prilaz za jed nu stazu i dva odletna navigaciona postupka. Postupci koji bi doveli do odobravanja od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo, sami po sebi su kompleksni.

Preliminarne projekcije upućuju na investicione potrebe reda veličine više desetina miliona eura naveli su iz preduzeća koje je nedavno izabralo novog izvršnog direktora Vladana Draškovića.

Da li postoje procjene za koliko bi se povećao broj letova, putnika i prihoda uvođenjem noćnih letova za Tivat?

-Aerodromi Crne Gore intenzivno rade na procjeni prihoda i rashodau više scenarija, uključujući idealne uslove poslovanja. Ipak, s obzirom na ekstremne “udare s kojim se sreće avio-industrija u posljednje dvije godine, a imajući u vidu totalnu obustavu saobraćaja tokom pandemije korona virusa, zatim rata u Ukrajini i posljednjeg niza štrajkova zaposlenih u avijaciji u Evropi i šire, a nijednu od tih okolnosti nije bilo moguće planirati, jasno je da ozbiljna procjena može da se radi tek nakon stabilizacije tržišta vazdušnog saobraćaja. Procjene se rade na osnovu najava koje dobijamo od avio-kompanija za cijeluvazduhoplovnusezonu. Te okolnosti su se od 2019. godine do danas znatno mijenjale i razlikovale, zbog čega je važno realno sagledati sliku u stabi lnim i izvjesni}im uslovimanatržištu, pojasnili su iz Aerodroma.

Na pitanje ko bi finansirao uvođenje noćnih letova na aerodromu Tivat, kazali su da finansiranje ovakvih projekata obično obavlja operator aerodroma iz sopstvenih sredstava ili kreditnih linija.

-Naglašavamo da će se sve odluke Aerodroma Crne Gore donositi isključivo na čvrstim profesionalnim i finansijski opravdanim temeljima, poručili su iz Aerodroma.

Bez analiza o produženju radnog vremena

Aerodrom Podgorica je otvoren za saobraćaj od šest do 23.30 sati, a u državnom preduzeću nisu radili analize niti razmatrali mogući produžetak radnog vremena i uticaj produžetka radnog vremena aerodroma na poslovanje. “Dan” je Aerodromima jasno poslao pitanja u vezi sa radnim vremenom i pitao da li razmišljaju o produženju radnog vremena, da li su radili analize u vezi sa produženjem radnog vremena i uticajem na prihode/ rashode, brojem letova/putnika, kao i šta sve treba da se uradi da bi se aerodromima produžilo radno vrijeme.

-Otvorenost Aerodroma Podgorica i Aerodroma Tivat regulisana je Zakonom o vazdušnom saobraćaju i objavljuje se na način uobičajen u vazdušnom saobraćaju u Službenom listu Crne Gore i Zborniku vazduhoplovnih informacija (AIP). Vrijeme otvorenosti aerodroma definisano je naredbom nadležnog ministarstva (Ministarstvo kapitalnih investicija), a donosi se na predlog operatora aerodroma (Aerodromi Crne Gore). Otvorenost aerodroma za saobraćaj se mijenja u skladu sa zimskom i ljetnjom IATA sezonom. Npr. tokom tekuće ljetnje sezone (posljednja sedmica marta do posljednje sedmice oktobra), radno vrijeme na Aerodromu Podgorica je od 5.15 do ponoći, dok je aerodrom otvoren za saobraćaj od 6 do 23.30. Radno vrijeme Aerodroma Tivat u ljetnjoj vazduhoplovnoj sezoni je: do 10. septembra: 6.30 19.30. Od 11. septembra do 30. septembra: 6.30 19.00. Od 1. oktobra: 7.00 18.00. Radno vrijeme Aerodroma Tivat u zimskoj vazduhoplovnoj sezoni je od 7.00 do 16.30. Dnevni uslovi su definisani kao vrijeme 30 minuta prije izlaska sunca do 30 minuta nakon zalaska sunca. Ta vremena za svaki pojedinačni dan u godini su definisana i objavljena u Zborniku vazduhoplovnih informacija. Npr. za 4. oktobar je to vrijeme 18.52, što znači da se vrijeme otvorenosti može produžiti za 52 minuta, ako za tim ima potrebe, pojasnili su iz Aerodroma Crne Gore.

Izvor: Dan

Check Also

Šta je “succession sindrom”?

Hit drama “Succession” upravo se završila i, bez obzira na to da li vam je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.