Kamaraši izbjegao sastanak sa bivšim radnicima

Predstavnici bivših radnika Crnogorske komercijalne banke (CKB), koji traže da im se ispoštuju prava iz radnog odnosa, juče su napustili sastanak sa rukovodiocima te finansijske institucije zbog izostanka glavnog izvršnog direktora Tamaša Kamarašija.

Prema informacijama Pobjede, Kamaraši se nije pojavio na sastanku već je na razgovor sabivšim radnicima došla članica Upravnog odbora i rukovoditeljka Sektora za korporativne i pravne poslove Stela Bošković sa advokatima. Međutim, bivši zaposleni to nijesu prihvatili, već su tražili da se do 19. oktobra sastanu sa Kamarašijem i predoče mu svoje zahtjeve. U suprotnom će tužiti banku i sudskim putem tražiti isplatu novca koji im se, navodno, duguje.

Riječ je o 20 radnika koji su ostali bez posla 2020. godine, nakon pripajanja Societe Generale banke CKB-u. Njihov punomoćnik Mihailo Bojović je 10. oktobra dostavio Kamarašiju opomenu pred utuženje, kojom od njega traži da se u roku od osam dana sastane sa radnicima.

“Radi se o dugogodišnjim radnicima banke na čijem ste čelu, koji su značajno doprinijeli pozicioniranju banke na tržištu Crne Gore. Međutim, voljom bivšeg menadžmenta su nezasluženo obespravljeni na način što su im povrijeđena brojna prava zagarantovana Ustavom, Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca”, naveo je Bojović u opomeni.

Bivši radnici, prema nezvaničnim informacijama, tvrde da im nijesu isplaćene otpremnine u punom iznosu koji ih je sljedovao.

Zaposleni su bili nepravedno i nezakonito prinuđeni da potpišu sporazumni prestanak radnog odnosa, a da im nijesu ispoštovana osnovna radna prava. Potpisivanju sporazuma prethodio je mučan proces pregovaranja, u kojem su zaposleni bili izloženi mobingu, prijetnjama degradacije radnog mjesta, pritiscima kaže se u opomeni upućenoj Kamarašiju.

Iz banke se juče nijesu oglašavali ovim povodom, a ranije su saopštili da će zauzeti stav nakon što budu upoznati sa konkretnim zahtjevima bivših radnika.

Izvor; Pobjeda

Check Also

Road to Investments: Evropsko tržište restriktivno u poređenju sa američkim, Balkanci najviše investiraju u nekretnine

Jedan od najznačajnijih događaja iz oblasti bankarstva i finansija u ovoj godini, konferencija o finansijskom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.