EK traži: Crna Gora da ukine program ekonomskog državljanstva

Evropska komisija (EK) smatra da program ekonomskog državljanstva treba prekinuti, jer ta “šema predstavlja rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i infiltracija organizovanog kriminala”. To je navedeno u redovnom godišnjem izvještaju EK o Crnoj Gori koji je predstavljen u srijedu.

Crna Gora je 30. decembra prošle godine odlučila da produži program ekonomskog državljanstva za dodatnih 12 mjeseci.uprkos ranije objavljenoj odluci da se program okonča u 2021. i uprkos preporukama EK da se šema postepenoukida što je prije moguće.

“U martu 2022. Ministarstvo unutrašnjih poslova je usvoji lo strožu internu i eksternu provjeru za sve prijave, što je rezultiralo zamrzavanjem procesa neriješenih prijava za sada. U maju 2022. dodate su dodatne provjere za podnosioce zahtjeva iz Rusije i Bjelorusije. Međutim, nove izmjene odluke usvojene u junu 2022. snizile su finansijske kriterijume za sticanje državljanstva. Sada je potrebna bankarska garancija u iznosu od milion euraumjesto 2,5 miliona. Izmjene su takođe omogućile korisnicima programa da dodaju djecu nakon podnošenja zahtjeva na spisak članova porodice kojima je dato državljanstvo. Ranije odluke o državljanstvu takođe treba da se preispitaju u odnosu na bezbjednosne rizike koje predstavljaju u kontekstu, ničim izazvane, agresije Rusije na Ukrajinu”, navedeno je u izvještaju Evropske komisije.

U periodu od januara 2019. do maja 2022. godine, podnijete su 934 prijave (279 podnosilaca zahtjeva i 655 članova porodice). Prihvaćeno je 409, a odbijene tri prijave. Procjenjuju se 522 prijave (152 podnosioca zahtjeva i 370 članova porodice). Ukupno su izdata 333 crnogorska pasoša, precizirano je u izvještaju.

Izvor: Dan

Check Also

TOP 10 najvećih solarnih elektrana na svijetu

Od Kine do Dubaija, donosimo 10 najvećih solarnih farmi na svijetu u odnosu na kapacitet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.