Sekretarijat za planiranje prostora: Podgorica još nema evidenciju “divljih” kuća

Glavni grad Podgorica nema evidenciju bespravnih objekata zbog čega više od tri godine nije uspio da sprovede odluku o plaćanju godišnje naknade za korišćenje prostora za bespravne objekte koja predviđa da vlasnici nelegalnih kuća plaćaju za zauzeti prostor.

Da nijesu uspjeli da sprovedu ovaj propis „Danu“ je saopšteno iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, objašnjavajući da od nadležnih državnih organa nijesu dobili podatke koji su im neophodni za evidenciju svih nelegalnih objekata na teritoriji grada. Kako bi se krenulo sa naplatom ove naknade Glavni grad je pripremio izmijenjeni propis kojim je predviđeno da vlasnici nelegalnih objekata ovu naknadu plaćaju od 1. januara naredne godine.

– U prethodnom periodu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj je vršio aktivnosti na sistematizaciji i provjeri ispunjenosti uslova za legalizaciju za svih 13.762 zahtjeva, koliko je dostavljeno u ovom postupku. Nažalost, veći dio su činili nepotpuni zahtjevi. Svi ovi upravni postupci i donošenje odgovarajućih rješenja je, vremenski i administrativno, veoma zahtjevno, ali se može konstatovati da smo ovaj proces doveli do kraja.U istom periodu, Sekretarijat se aktima obraćao nadležnoj Upravi za katastar i državnu imovinu zahtjevima za dostavljanje neophodnih podataka, koji se odnose na evidenciju svih nelegalnih objekata u gradu, na koje, do današnjeg dana, nismo dobili odgovor – navode iz Sekretarijata.

Oni navode da su Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u više navrata, ukazali na probleme sa kojima se suočavaju pri prikupljanju podataka koji su neophodni za utvrđivanje liste bespravnih objekata i obračun ove naknade.

– Ovi akti su dostavljeni i prethodnoj i sadašnjoj upravi Ministarstva i od njih smo zatražili smjernice i uputstvo za postupanje pri evidenciji objekata koji bi bili obveznici plaćanja ove naknade. Ni na ove molbe nismo dobili odgovore. Predstavnici Glavnog grada u Zajednici opština Crne Gore, su takođe ukazivali na probleme koji se odnose na evidenciju bespravnih objekata, pa su i pitanja vezana za ovu odluku kandidovana u inicijativama Zajednice koje su se odnosile na započetu izradu izmjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ili posebnog Zakona o legalizaciji bespravnih objekata.

Ne mogu da procijene cijene naknade

Sekretarijat za planiranje prostora smo pitali kolika je cijena naknade koju će plaćati vlasnici bespravnih objekata.

– Cijena naknade je u direktnoj zavisnosti od prosječne cijene građenja kvadrata novoizgrađenog stambenog objekta u Crnoj Gori i bruto površine objekta, pa u ovom trenutku nije moguće dati procjenu visine – navode iz Sekretarijata.

Izvor: Dan

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.