Crna Gora od danas dio Evropske patentne organizacije

Crna Gora danas postaje 39. država članica Evropske patentne organizacije, u skladu sa odredbama Konvencije o evropskom patentu.

Ministar ekomomskog razvoja i turizma Goran Đurović iskazao je zadovoljstvo pristupanjem i poručio da je Crna Gora privilegovana što postaje nova država članica Evropske patentne organizacije.

“Ovo će značajno doprinijeti jačanju sistema patentne zaštite u Crnoj Gori. Članstvo u Evropskoj patentnoj organizaciji čini Crnu Goru integralnim dijelom porodice razvijenih evropskih država koje daju prioritet efikasnoj zaštiti pronalazaka”, poručio je Đurović.

Članstvo u Evropskoj patentnoj organizaciji rezultat je aktivnosti započetih 23. jula 2018. godine, kada je Crna Gora formalno zatražila pristupanje. Upravni savjet Evropske patentne organizacije je 10. oktobra 2018. godine zvanično pozvao Crnu Goru da pristupi Konvenciji o evropskom patentu, nakon čega je uslijedila izrada normativnog okvira vezanog za pristupanje.

Skupština Crne Gore je 29. decembra 2021. godine donijela Zzakone o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata i o patentima, uz odgovarajuće izmjene u skladu s evropskom praksom, kako bi se efikasno implementiralo ovaj međunarodni sporazum.

Evropska patentna organizacija uspostavljena je Konvencijom o evropskom patentu 1973. godine, čine je Evropski zavod za patente i Upravni savjet. Evropski zavod za patente, sa 6.400 zaposlenih, ispituje evropske prijave patenata omogućavajući pronalazačima, istraživačima i kompanijama iz cijelog svijeta da steknu visoko kvalitetnu pravnu zaštitu na svojim pronalascima u do 44 države, tj. na teritorijama država članica i država potpisnica sporazuma o proširenju odnosno sporazuma o validaciji evropskih patenata, što pokriva tržište od oko 700 miliona ljudi.

Konvencija o evropskom patentu zaključena je sa idejom objedinjavanja i usaglašavanja patentnog sistema u Evropi, a u cilju jačanja saradnje između država u pogledu zaštite pronalazaka. Na taj način ustanovljena je jedinstvena, kvalitetna i efikasna procedura zaštite inovacija u evropskim državama, te obezbjeđene pouzdane, kompletne i ažurne informacije u vezi zaštite inovacija. Konvencijom se omogućava podnošenje jedne patentne prijave za više država članica, a priznati patetni se izdaju i važe u svakoj od zemalja.

Pristupanje Crne Gore donosi značajne benefite domaćim pronalazačima kroz mogućnost podnošenja prijave evropskog patenta i iz Crne Gore, što do sada nije bio slučaj.

Check Also

Dolar dodatno oslabio, dok cijene nafte rastu

Vrijednost dolara prema korpi valuta na valutnom tržištu dodatno je pala, nakon što je prošle …

Leave a Reply

Your email address will not be published.