Brković sad traži 62,2 miliona eura od Uprve za šume

Kompanija Dragana Brkovića “Vektra Jakić” ponovo je tužila Upravu za šume, tražeći odštetu od 62,2 miliona eura zbog raskida koncesionog ugovora.

Od toga se 48,3 miliona eura odnosi na izgubljenu dobit, 13,7 miliona na materijalnu štetu, a povredu poslovnog ugleda 250 hiljada.

U tužbi se navodi da je u maju 2019. godine UZŠ raskinula ugovor na osnovu saglasnosti Vlade, te da je Upravni sud utvrdio da je to bilo neosnovano. Ukazuju da zakon propisuje da poništenjem rješenja prestaju pravne posljedice, pa se ima smatrati da je ugovor sve vrijeme bio na snazi. Ova kompanija je istovremeno pokrenula više postupaka, pa joj je privremenom mjerom omogućen nastavak eksploatacije šuma do završetka upravnog postupka, na osnovu čega je, kako navode, sa UZŠ u julu 2020. godine zaključen sporazum o nastavku realizacije koncesionog ugovora.

Zbog toga, kako navode, traže odštetu od trenutka raskida ugovora do presude Upravnog suda iz februara prošle godine.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa u odgovoru na tužbu navodi da koncesioni ugovor nije realizovan isključivo krivicom “Vektre Jakić”, zbog čega je država imala parvo na jednostrani raskid.

“Podnijete su krivične prijave protiv odgovornih lica u ‘Vektri Jakić’ i bivših direktora UZŠ zbog nezakonitog postupanja u vezi koncesionog ugovora”, stoji u odgovoru države.

Navode da se presudom Upravnog suda samo konstatuje da je rješenje Ministarstva o raskidu ugovora nezakonito iz procesnih razloga, a nikako da su razlozi neosnovani te da je povrijeđeno neko pravo tužioca. Sporazum kojim je “Vektri Jakić” dato pravo da nastavi sa eksploatacijom, nije joj dao pravo na to, ako ne poštuje osnovni ugovor, ukazuju iz države i dodaju da je sporazum ništav jer na njega Vlada nije dala saglasnost, zbog čega su podnijeli i krivičnu prijavu protiv bivšeg direktora UZŠ.

“U situaciji kada tužilac kao koncesionar nije platio višemilionski iznos naknade i nije položio validnu garanciju za dobro izvršenje posla ni za jednu godinu, jasno je da ne može biti tretiran kao subjekat koji može trpjeti štetu, jer shodno ugovoru u takvom stanju istom ne može biti stavljena na raspolaganje drvna masa, što je bio osnovni zahtjev koncesionara”, navode u odgovoru na tužbu.

U prilog tome, navode, je i pravosnažna presuda Vrhovnog suda kojom je odbijen zahtjev za privremenu mjeru za izvršenje rješenja Ministarstva o oduzimanju koncesije, jer je sud bio stava da „Vektra“ nije pružila dokaze za nastupanje nenadoknadive štete. Ročište je zakazano za 10. oktobar u Privrednom sudu.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

One comment

  1. Obavezno da još samo ponešto amo popravljaču bicikala…

Leave a Reply

Your email address will not be published.