Damjanović sa delegacijom MMF: Uvođenje e-fakture naredni ključni koraci u poreskoj praksi

Efikasnija naplata poreskog duga i širenje poreskog obuhvata ključni su ciljevi dalje reforme poreske administracije, ocijenio je ministar finansija Aleksandar Damjanović na sastanku sa predstavnicima misije Sektora za fiskalne poslove Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) predvođenim Frankom van Brunschotom.

Glavna tema razgovora bio je napredak Crne Gore u odnosu na preporuke koje je misija Sektora za fiskalne poslove dala 2020. godine. Integrisanje uprava nadležnih za poreze i carine u jednu insistuciju, koje tek treba dodatno da se usaglasi, jedan je od složenijih izazova u proteklom periodu.

“Budući da su nadležnosti ovog sada jedinstvenog organa, Uprave prihoda i carina, srž finansijskog sistema svake države, njihovo integrisano i efikasno funkcionisanje, kroz potpunu uvezanost podataka, od izuzetne je važnosti za ukupni finansijski sistem i zahtijeva budnu pažnju cijele države”, poručio je ministar Damjanović.

Ministar je informisao da su posebne poteškoće u dosadašnjoj praksi uočene u dijelu naplate nagomilanih poreskih dugovanja putem imovine, što je redovna praksa evropskih država, ali za čije dosljednije sprovođenje Crnoj Gori treba stručna podrška kroz pozitivnu praksu država koje to uspješno sprovode.

U dijelu proširenja poreskog obuhvata, značajnog zbog prihodne strane budžeta, veća pažnja će se usmjeriti na naplatu u kategorijama u kojima postoje određeni rizici, kao što su građevinasrtvo i finansijske transakcije.

Iz ministarstva ističu i da je sastanak bio prilika da se razgovara o napretku u realizaciji Reforme poreske administracije – RARP (Revenue Administration Reform Project), u sasradnji sa Svjetskom bankom. Ministar je ocijenio da je zabilježen određeni pomak, naglašavajući  da će se ubuduće posebno voditi računa o transparentnosti tenderskih procedura, neselktivnosti i objektivnosti u postupku izbora kompanija koje će učestvovati u realizaciji projekta.

Van Brunschot je iskazao spremnost da njegov tim pruži tehničku i stručnu pomoć u daljoj reformi poreske administracije, istovremeno stavljajući na raspolaganje najbolje prakse i iskustva drugih zemalja.

“Zaokruženje procesa fisklalizacije, uz uvođenje modela e-fakture kojem su pristupile zemlje regiona, naredni su prioritetni koraci za unapređenje poštovanja poreskih propisa”, zaključio je ministar Damjanović.

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.