CBCG posvećena zaštiti prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa predstavnicima Ekspertske misije EU za Poglavlje 28 – Zaštita potrošača Vitomirom Fisterom i Markom Baretićem. 

Guverner Žugić upoznao je sagovornike sa trenutnim stanjem u bankarskom sektoru i saopštio da je bankarski sistem stabilan, a ključni bankarski parametri na rekordnim nivoima. Takođe, informisao ih je i o aktivnostima Centralne banke Crne Gore u oblasti zaštite prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga, ističući da je to jedna od ključnih kontrolnih funkcija Centralne banke Crne Gore, te da je u prethodnom periodu CBCG preduzela niz aktivnosti kako bi organizaciono i kadrovski osnažila resurse u toj oblasti.

“Dobar primjer prakse CBCG je i njena preventivna intervencija i zahtjev da banke pripreme programe zaštite klijenata koji imaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom. Kroz ove programe, korisnici kredita biće na jasan i nedvosmislen način upozoreni na sve rizike koji proizilaze iz promjenjivosti kamatnih stopa. Prije zaključivanja ugovora o kreditu sa varijabilnom kamatnom stopom, banke će upoznati klijente sa posljedicama eventualnog daljeg rasta EURIBOR-a, pa će oni biti u prilici da procijene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njihovim potrebama i finansijskom stanju”, rekao je guverner Žugić.

Eksperti EU su naveli da je cilj Misije sveobuhvatna ocjena nivoa spremnosti Crne Gore u pogledu ispunjavanja završnih mjerila za privremeno zatvaranje pregovaračkog Poglavlja 28.

“Svrha ekspertske misije je sveobuhvatna ocjena trenutnog stanja sistema zaštite potrošača i njegovog funkcionisanja, kako bi se pristupilo procjeni adekvatnosti administrativnih struktura i kapaciteta za pravilnu implementaciju zakonodavstva do momenta pristupanja EU”, naveli su eksperti EU.

Check Also

Erste Grupa slavi 25. godišnjicu inicijalne javne ponude

Inicijalna javna ponuda Erste realizovana je listiranjem na Bečkoj berzi pre 25 godina, 4. decembra …

Leave a Reply

Your email address will not be published.